Quản lý Thủ Tục Hành Chính cấp quận, huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Chuyển đổi địa điểm của nhà trẻ, nhà trường tư thục mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
2 Công nhận báo cáo viên pháp luật mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
3 Công nhận hiệu trưởng, phó hiệu đối với nhà trẻ, nhà trường tư thục mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
4 Công nhận phổ cập GD mầm non cho trẻ 5 tuổi mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
5 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
6 Công nhận xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
7 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
8 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
9 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
10 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Văn hóa - Thông tin
11 Gia hạn thời gian tồn tại cho công trình, nhà ở được UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng tạm mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Quản lý đô thị
12 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiềm bồi thường mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
13 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
14 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
15 Giải thể trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
16 Giải thể trường THCS tư thục mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Giáo dục đào tạo
17 Hỗ trợ học phí học nghề ở trình độ trung cấp hoặc cao đẳng; Hỗ trợ đi lao động ở nước ngoài khi bị thu hồi đất nông nghiệp mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Lao động-Thương binh và Xã hội
18 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Văn hóa - Thông tin
19 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Tư pháp
20 Miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên học chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập. mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận Lao động-Thương binh và Xã hội