TÌm hiểu Pháp luật trong phòng chống dịch COVID-19

Hội nghị Ban tổ chức và Tổ thư ký cuộc thi viết Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2022

Ngày đăng 05/04/2022 | 08:38 AM
Ngày 21/3/2022, đồng chí Trần Quý Thái - Phó chủ tịch UBND Quận, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật trong phòng,...

Quyết định số 14/QĐ-BTC ngày 31/3/2022 của Ban Tổ chức cuộc thi viết Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch covid-19

Ngày đăng 05/04/2022 | 08:28 AM
Ban hành thể lệ cuộc thi, đề thi, mẫu bài dự thi cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật trong phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn quận Hoàng Mai

Thông báo số 07/TB-BTC ngày 31/3/2022 của Ban Tổ chức cuộc thi viết Tìm hiểu pháp luật trong phòng chống dịch covid-19

Ngày đăng 05/04/2022 | 08:15 AM
V/v phân công Ban Tổ chức, Tổ thư ký cuộc thi viết Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn quận Hoàng Mai

Quyết định số 12/QĐ-BTC ngày 10/3/2022 của Ban Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch covid-19"

Ngày đăng 22/03/2022 | 11:14 AM
V/v thành lập Ban ra đề thi cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch covid-19" trên địa bàn quận Hoàng Mai

Quyết định số 11/QĐ-HĐPH ngày 10/3/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Hoàng Mai

Ngày đăng 22/03/2022 | 11:11 AM
V/v thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch covid-19" trên địa bàn quận Hoàng Mai

Kế hoạch số 13/KH-HĐ ngày 23/02/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Hoàng Mai

Ngày đăng 22/03/2022 | 11:06 AM
Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch covid-19" trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2022

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận