tin nổi bật

Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng
Ngày đăng 06/08/2018 | 16:33

Căn cứ Kế hoạch số 101-KH/QU ngày 27/4/2018, tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn quận Hoàng Mai; Kế hoạch số 110-KH/QU ngày 11/6/2018 của Quận ủy Hoàng Mai về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yên cầu công nghiệp hóa-hiện đại hóa trong điều kiện Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

     Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tham mưu để tổ chức hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của  Bộ Chính trị và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng. Hội nghị được tổ chức sáng ngày 25/7/2018, tại Hội trường Trụ sở Quận ủy, HĐND, UBND Quận. Dự hội nghị, có đồng chí Đào Ngọc Triệu - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy, phó Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Thành phố Hà Nội; đồng chí Trần Xuân Hòa - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo Thành phố, Quận ủy, HĐND, UBND quận, đại biểu đại diện cho các đơn vị, các ngành, các trường học trên địa bàn quận.

     Đại biểu đã nghe 2 bản báo cáo do 02 đồng chí UVTV, Trưởng ban Dân vận và Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy trình bày. Đã có 05 đại biểu có ý kiến tham luận, làm rõ thêm các kết quả thực hiện của đơn vị mình và đề ra giải pháp, hiến kế cho quận tiếp tục thực hiện 02 nội dung trên.

     Đến dự hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Triệu - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy, phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Thành phố Hà Nội phát biểu động viên thành tích các đơn vị trong toàn quận đã thực hiện đồng thời nhấn mạnh chỉ đạo một số nhiệm vụ:

     Qua theo dõi các nội dung thực hiện nhiệm vụ của quận Hoàng Mai, kết quả cho thấy rằng Quận ủy–HĐND–UBND quận rất quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở thực hiện trên địa bàn quận, qua hệ thống văn bản, chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, bài bản. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị được thể hiện rõ. Quận đã thực hiện tốt việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn nhiệm vụ thực hiện QCDC với Chỉ thị số 05-CT/TW; đã chỉ đạo 14/14 phường thực hiện tốt hội nghị đối thoại theo Quyết định số 2200–QĐ/TU; đấu tranh phòng chống tham nhũng, giải quyết tốt đơn thư và thủ tục hành chính.

     Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, các cơ quan đơn vị tích cực thực hiện Quy chế dân chủ, xây dựng đầy đủ quy chế, quy ước, thực hiện tốt, xây dựng phong cách tác phong của đội ngũ cán bộ, tập trung thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử, quận đang triển khai đánh giá cán bộ theo hướng dẫn và kế hoạch của Thành ủy Hà Nội.

     Tập trung thực hiện tốt 9 nhiệm vụ của Nghị quyết số 29- NQ/TW, phát huy tốt  vai trò của hệ thống chính trị thực hiện tốt quy trình, Đảm bảo Quy chế dân chủ công khai tài chính, khắc phục được những nội dung chưa thực hiện tốt của các năm trước để năm sau thực hiện đạt kết qủa tốt hơn, tăng cường hướng nghiệp cho các em đến tuổi tốt nghiệp, trang bị các kỹ năng sống, đẩy mạnh phong trào học tập tốt, dạy tốt học tốt. Ngành Giáo dục của quận nói riêng và quận Hoàng Mai đã nhận được nhiều bằng khen với các hình thức khen thưởng của Thành phố, Trung ương.

     Tiếp tục quan tâm khắc phục một số vấn đề còn vướng mà chính trong báo cáo và phát biểu của các đại biểu đã chỉ ra. Cần tập trung tạo nên sự đồng bộ trong nhận thức của tất cả các cơ quan, đơn vị để việc thực hện quy chê dân chủ ở cơ sở sẽ sâu rộng hợn, tăng cường tính công khai dân chủ, công khai tài chính.

     Tăng cường công tác giám sát, phản biện góp ý xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng đội ngũ nhà giáo ngày càng có chất lượng hơn, có tâm với nghề.

     Kết luận chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vinh - TUV, Bí thư Quận ủy đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị, nêu khát quát đặc điểm tình hình hiện nay của quận; với quyết tâm thực hiện thắng lợi, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của năm 2018, hướng đến chào mừng 15 năm ngày thành lập quận, cần tập trung chỉ đạo toàn bộ hệ thống  chính trị, UB MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan đơn vị, các cán bộ đảng viên, công  chức viên chức, người lao động cùng phát huy sức mạnh của bản thân mỗi người, của tập thể  để thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ và tạo được sự tin yêu, đồng thuận trong nhân dân, nhân dân đồng tình ủng hộ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững  mạnh. Tiếp tục phát huy tốt  quy chế dân chủ.

     Về Giáo dục: thời gian qua Quận đã đầu tư quan tâm chú trọng rất lớn cho giáo dục, đầu tư xây dựng cơ bản cơ sở trường lớp ngày một khang trang; đội ngũ giáo viên và các nhà trường cần nỗ lực xây dựng chất lượng dạy và học, mỗi giáo viên, người thầy sẽ là tấm gương phản chiếu để dìu dắt, dạy dỗ, định hướng cho học sinh chăm ngoan trưởng thành và trở thành công dân có đóng góp tốt cho xã hội.

     Toàn bộ hệ thống chính trị sẽ tập trung khắc phục những nội dung chưa tốt hoàn thiện các quy trình thực hiện nhiệm vụ, công việc để luôn luôn lắng nghe và đồng hành cùng nhân nhân và chất lượng cán bộ thực hiện nhiệm vụ sẽ ngày càng chất lượng hơn.

     Tại Hội nghị Quận ủy đã tuyên dương khen thưởng 43 tập thể và 48 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của  Bộ Chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn quận Hoàng Mai và khen thưởng 39 tập thể và 36 cá nhân trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yên cầu công nghiệp hóa-hiện đại hóa trong điều kiện Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận