tin nổi bật

Hội nghị đối thoại năm 2018 quận Hoàng Mai
Ngày đăng 05/11/2018 | 17:25

Ngày 30/10/2018, Quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Nguyễn Đức Vinh - TUV, Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận; đồng chí Lê Minh Trường - UVTV, Chủ tịch HĐND Quận với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trên địa bàn Quận

     Tham dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Kim Hoàng - Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, các đồng chí đại diện phòng dân vận chính quyền trong các cơ quan nhà nước Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Nguyên Quân - Trưởng Ban Đô thị, HĐND thành phố Hà Nội. Các đồng chí ủy viên Thường vụ Quận ủy, Quận ủy viên, Chủ tịch MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội Quận; Các Đ/c lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc Quận; các đồng chí Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch UBMTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội phường và đại diện nhân dân 14 phường, với tổng số có 250 đại biểu tham dự hội nghị.     

     Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội “Ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội”năm 2018, để tổ chức thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU quận Hoàng Mai đã ban hành kế hoạch số 105-KH/QU ngày 10/5/2018 và trong tháng 7/2018 Quận ủy đã chỉ đạo 14/14 phường tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND phường với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trên địa bàn phường.

     Tại Hội nghị, sau khi nghe các báo cáo kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của quận trong 10 tháng năm 2018, đã có 13 đại biểu phát biểu; với tổng hợp các kiến nghị đề xuất của các phường gửi về quận là 37 ý kiến, nội dung các ý kiến tập trung kiến nghị với cấp ủy, chính quyền những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực giải phóng mặt bằng: Quy trình thực hiện, cơ chế chính sách thực hiện các dự án; vệ sinh môi trường; công tác quản lý đô thị; quản lý trật tự xây dựng; Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở…các đồng chí chủ trì hội nghị đã trả lời bằng văn bản tại hội nghị là 37 ý kiến và 13 ý kiến phát biểu đã được trả lời tại hội nghị những nội dung thuộc thẩm quyền của quận.

     Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, các đồng chí Nguyễn Đức Vinh -Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận; đồng chí Lê Minh Trường - UVTV, Chủ tịch HĐND Quận trực tiếp lắng nghe, trao đổi, trả lời cụ thể, rõ ràng, chi tiết từng vấn đề nhân dân đưa ra ngay tại buổi đối thoại. Đồng thời, tiếp thu những ý kiến, đề xuất của nhân dân. Qua đối thoại, nhân dân đã được nghe thông tin về tình hình kinh tế, chính trị xã hội, an ninh quốc phòng của Quận và đã được giải đáp thắc mắc, chia sẻ những tâm tư, nguyên vọng cũng như được tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

     Công tác tổ chức hội nghị được chuẩn bị chu đáo; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tổng hợp các ý kiến của nhân dân; Tại các buổi đối thoại nhân dân rất hoan nghênh tinh thần làm việc trách nhiệm của người đứng đầu các cấp. Nhân dân trên địa bàn quận đồng tình ủng hộ nội dung đối thoại, đây cũng là dịp để các đồng chí đứng đầu cấp ủy Đảng, HĐND, UBND trực tiếp lắng nghe phản ánh của nhân dân, nắm bắt được tốt những vấn đề còn tồn tại búc xúc trong nhân dân.

     Phát biểu kết luận hội nghị, các đồng chí Nguyễn Đức Vinh - TUV, Bí thư Quận ủy cảm ơn các ý kiến, đề xuất trao đổi dân chủ, thẳng thắn của nhân dân đối với Quận và khẳng định lại các kết quả đã thực hiện, tiếp thu ý kiến đề xuất kiến nghị của đại biểu để chỉ đạo trong thời gian tiếp theo sẽ thực hiện tốt hơn và đề nghị các đại biểu tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến, tinh thần xây dựng để quận Hoàng Mai ngày càng văn minh giàu đẹp.

     Với sự thi đua của cả hệ thống chính trị, đặc biệt sự nỗ lực của 14 phường là rất quan trọng. Để kết quả thực hiện nhiệm vụ tiếp tục đạt nhiều thành tích nổi bật, thiết thực chào mừng 15 năm thành lập quận Hoàng Mai (25/11/2003-25/11/2018), Với quyết tâm thực hiện năm “Dân vận chính quyền” “Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, trong thời gian tiếp theo Quận ủy HĐND UBND quận sẽ quyết tâm nỗ lực hơn nữa, với sự đổi mới về phương pháp thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân toàn quận sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh té xã hội, an ninh quốc phòng và tiếp tục thực hiện tốt nội dung của Quyết định 2200-QĐ/TU đạt hiệu quả.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận