tin nổi bật

Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 của Đảng
Ngày đăng 30/11/2018 | 09:58

Ngày 23/11/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng được thực hiện trực tuyến trên toàn quốc. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, tại điểm cầu của quận Hoàng Mai, cán bộ chủ chốt quận và phường đã tham dự học tập tại Hội trường lớn trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND quận

     Dự hội nghị tại điểm cầu quận Hoàng Mai, có đồng chí Nguyễn Đức Vinh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Quận; UVTV, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; các đồng chí Quận ủy viên, trưởng, phó các phòng ban, đơn vị, đoàn thể Quận, Lãnh đạo TTBD Chính trị quận, Bí thư, Phó Bí thư các cấp ủy trực thuộc, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, PCT phụ trách Văn xã UBND, Ban Thường vụ và Trưởng ban Tuyên giáo các phường. Tới dự và đưa tin có các đồng chí phóng viên Đài PT-TH Hà Nội, Cổng thông tin điện tử Thành phố.

     Tại Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác. Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

     Tại hội nghị học tập trực tuyến, các đồng chí cán bộ chủ chốt quận và phường đã được nghe Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính quán triệt Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Quy định lần này xác định rất cụ thể yêu cầu, trách nhiệm nêu gương. Theo đó, cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương. Một ý nghĩa quan trọng của Quy định là tạo sự khích lệ hoàn thiện, tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh thái độ và hành vi, răn đe, cảnh tỉnh, cảnh báo, phòng ngừa nguy cơ sai phạm của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là đồng chí lãnh đạo cấp cao. Quy định này đã hiện thực hóa  mong muốn chính đáng và cần thiết của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là lãnh đạo cấp cao hiện nay.

     Quy định nhấn mạnh, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh, không tranh công, đổ lỗi, dũng cảm nhận khuyết điểm, trách nhiệm, chủ động xin từ chức khi thấy mình không đủ điều kiện, năng lực, uy tín thực hiện nhiệm vụ. Việc thực hiện Quy định nêu gương gắn với việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm theo định kỳ. Quy định có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới hiện nay. 

     Tiếp đó Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã quán triệt Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà quán triệt Nghị quyết về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận