tin nổi bật

Cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
Ngày đăng 12/03/2019 | 16:54

Chiều ngày 06/3/2019, tại Hội trường 419 - trụ sở Quận ủy, cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Đức Vinh - Thành ủy viên - Bí Thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Dân Đảng, các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan

     Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức viên chức Cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai năm 2018 cho thấy, năm qua, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và Thủ trưởng cơ quan, với sự chủ động và tích cực của các ban Đảng, đoàn thể và cán bộ công chức, viên chức, các nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của Cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai đều được hoàn thành tốt. Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng. Nội bộ cơ quan đoàn kết, mối quan hệ phối hợp ngày càng chặt chẽ, thống nhất.

     Vai trò của cán bộ, công chức, viên chức được phát huy, xác định rõ trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết trong thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo và Thủ trưởng cơ quan thường xuyên chăm lo, động viên cán bộ, nhân viên khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vinh - Thành ủy viên - Bí Thư Quận ủy nhấn mạnh: Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018, năm 2019 cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như: triển khai thực hiện tốt “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” trong đó chú trọng nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa tại công sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật hiện đại trong quản lý, điều hành và giải quyết nhiệm vụ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

     Cùng với đó, cấp ủy cơ sở và UBKT các cấp sẽ xây dựng kế hoạch và thực hiện có kết quả công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác; kiểm tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên.

     Các ban đảng, đoàn thể thuộc cơ quan sẽ đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo công tác vận động quần chúng, công tác tôn giáo; tăng cường công tác dân vận của đảng, của chính quyền, tập trung chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức các hoạt động vận động, thu hút, tập hợp, giáo dục quần chúng đảm bảo thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.

     Cùng với các nhiệm vụ chủ yếu, cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai cũng đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng Đảng bộ cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, các ban đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các đoàn thể hoạt động sôi nổi thiết thực, đạt danh hiệu tiên tiến, xuất sắc; thực hiện tốt Quy chế dân chủ, làm tốt công tác cải cách hành chính.

     Để góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ và mục tiêu nói trên, ngay tại hội nghị, Công đoàn Cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai đã phát động phong trào thi đua năm 2019 trong cán bộ đoàn viên công đoàn cơ quan với các nội dung thi đua cụ thể, qua đó động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo, tích cực học tập, công tác phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp cho việc phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trật tự an toàn xã hội của quận năm 2019.

     Dịp này, Cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai cũng khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận