tin nổi bật

Đoàn đại biểu quận Hoàng Mai dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày đăng 01/08/2019 | 10:26

Đoàn đại biểu quận Hoàng Mai theo Quyết định số 952/QĐ-MTTQ-BTT ngày 24/01/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu dự đại hội Thành phố có đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư TT Quận ủy; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ quận, các cá nhân tiêu biểu được phân bổ đã đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã được khai mạc trọng thể tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội ngày 25/7/2019

     Với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả”, Đại hội có nhiệm vụ xem xét đánh giá và thông qua báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2014-2019; đánh giá ưu điểm, chỉ ra hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót trong hoạt động của Mặt trận nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, Đại hội thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024.

     Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn biểu dương những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp thành phố trong nhiệm kỳ qua đã nhiệt tình, tận tụy với công việc, bám sát phong trào, đổi mới phương thức hoạt động, chủ động thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tin tưởng, những năm tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố tiếp tục năng động, sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn.

     Tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị, Đại hội tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp cần khẩn trương triển khai chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện hơn nữa quan điểm của đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, làm tốt công tác vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thành phố. Cùng với đó là phát huy vai trò, vị trí của mặt trận Thủ đô trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.

     Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVI; chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội IX của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

     Đại hội hiệp thương cử 132 người là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử 14 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVI Nguyễn Lan Hương tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024.

     Thay mặt Ủy ban MTTQ VN quận Hoàng Mai, đồng chí Phạm Ngọc Tiến - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận  đã tham gia phát biểu ý kiến thảo luận tại tổ thảo luận theo chương trình đại hội với nội dung: Công tác tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội và quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành kèm theo quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội.

 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HN khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận