tin nổi bật

Trường Mầm non Hoa Hồng: Một số biện pháp rèn luyện vận động tinh cho trẻ 4-5 tuổi
Ngày đăng 19/08/2019 | 16:00

Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ra đã đặt ra một nhiệm vụ hết sức quan trọng và được coi là quốc sách hàng đầu chính là phát triển giáo dục. Bởi lẽ, phát triển giáo dục - đào tạo chính là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đặc biệt trong công tác giáo dục các cấp, thì Giáo dục và đào tạo luôn chú trọng cấp học Mầm non. Bởi Giáo dục mầm non chính là cấp học đặt nền tảng đầu tiên, nền móng vững chắc cho các cấp học sau này

A. PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ

     I. Lý do chọn đề tài

     Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ra đã đặt ra một nhiệm vụ hết sức quan trọng và được coi là quốc sách hàng đầu chính là phát triển giáo dục. Bởi lẽ, phát triển giáo dục - đào tạo chính là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đặc biệt trong công tác giáo dục các cấp, thì Giáo dục và đào tạo luôn chú trọng cấp học Mầm non. Bởi Giáo dục mầm non chính là cấp học đặt nền tảng đầu tiên, nền móng vững chắc cho các cấp học sau này.

      Mọi trẻ em sinh ra đều có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, tồn tại và phát triển. Khi xã hội ngày càng phát triển thì giá trị con người ngày càng được nhận thức đúng đắn và được đánh giá toàn diện. Vì một tương lai tươi sáng, trẻ em sẽ trở thành chủ nhân hữu ích của tương lai, thì ngay từ tuổi ấu thơ trẻ phải được hưởng nền giáo dục phù hợp, hiện đại và toàn diện về mọi mặt: Đức, Trí, Thể, Mỹ.

     Trong các mặt giáo dục trên thì giáo dục thể chất mầm non cho trẻ luôn là nhiệm vụ hàng đầu. Bởi lẽ, sức khoẻ là vốn quý giá nhất và có ý nghĩa sống còn với con người, đặc biệt đối với trẻ mẫu giáo. Ở lứa tuổi này, cơ thể trẻ đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và hoàn thiện. Vì thế cơ thể trẻ còn non yếu dễ bị phát triển lệch lạc và mất cân đối. Trẻ chỉ có thể phát triển tốt nếu như được chăm sóc một cách hợp lý.

     Rèn luyện vận động cho trẻ mầm non nói chung và vận động tinh nói riêng luôn có vị trí quan trọng trong nhiệm vụ giáo dục cho trẻ mầm non. Bởi lẽ rèn luyện vận động cho trẻ trước hết là cho trẻ thỏa mãn nhu cầu vận động của trẻ, làm tăng lên sức khỏe, cơ bắp, phát triển bình thường, cần đối hài hòa. Hơn nữa, vận động còn có tác động quan trọng đến nhận thức, trí tuệ của trẻ. Bởi lẽ như nhà sư phạm Maria Montessri đã khẳng định với nguyên tắc “vận động và nhận thức” nhằm nhấn mạnh việc trẻ chỉ phát triển khi trẻ được vận động và tự vận động. 

      Trong quá trình giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, các nhiệm vụ giáo dục thể chất mầm non được hoàn thành bằng các hình thức khác nhau. Hình thức giáo dục thể chất ở trường mầm non là sự tổng hợp giáo dục về những hoạt động vận động nhiều dạng của trẻ, mà cơ bản là tính tích cực vận động. Sự tổng hợp những hình thức đó tạo nên một chế độ vận động nhất định, cần thiết cho sự phát triển đầy đủ về thể chất và củng cố sức khỏe cho trẻ. Đặc biệt, đối với trẻ mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi, đây là lứa tuổi cần được quan tâm phát triển vận động tinh như cử động của bàn tay, ngón tay. Tạo cơ hội cho trẻ được phát triển vận động đôi bàn tay một cách mềm dẻo, linh hoạt, khéo léo và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ là tạo ra cơ hội để tiến đến một cái đích cuối cùng là giúp trẻ phát triển toàn diện cơ thể. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phát triển vận động cũng như tích hợp vận động tinh vào trong các hoạt động hàng ngày cho trẻ ở trường mầm non cũng như mong muốn được chia sẻ các kinh nghiệm nhằm giúp trẻ phát triển vận động khéo léo đôi bàn tay một cách hiệu quả, tích cực cho giáo viên, tôi đã chọn đề tài “Một số biện pháp rèn luyện vận động tinh cho trẻ 4-5 tuổi”

     1.2. Mục đích nghiên cứu

     Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng biện pháp đang sử dụng để rèn luyện vận động tinh cho trẻ 4-5 tuổi

     Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp để rèn luyện vận động tinh cho trẻ 4-5 tuổi

     1.3. Đối tượng nghiên cứu

     Thực trạng biện pháp sử dụng rèn luyện vận động tinh cho trẻ 4-5 tuổi   

     1.4. Phương pháp nghiên cứu

     * Phương pháp nghiên cứu lý luận

     Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu để xây dựng cơ sở lý luận.

     * Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

Phương pháp quan sát

Phương pháp điều tra

Phương pháp thực nghiệm

Phương pháp phân tích, tổng kết rút kinh nghiệm        

B. PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG

     I. Cơ sở lý luận

     Đã có rất nhiều các công trình nghiên cứu khác nhau về việc rèn luyện kỹ năng vận động tinh trong các hoạt động của trẻ mầm non. Các công trình đều chỉ ra tầm quan trọng của các vận động đối với sự phát triển trí tuệ nhận thức cho trẻ. Đặc biệt lứa tuổi 4-5 tuổi là lứa tuổi có sự phát triển tốt hơn, các phản xạ có điều kiện được hình thành nhanh chóng hơn, các quá trình kìm hãm được phát triển hơn. Chính vì thế việc giúp trẻ phát triển thể chất toàn diện nói chung và rèn luyện vận động tinh nói riêng là một việc cấp thiết cần làm.

      Khái niệm “Vận động” được rất nhiều các nhà nghiên cứu khao học đưa ra. Như theo Từ điển Tiếng Việt khái niệm vận động được trình bày: "Vận động là sự chuyển động của cơ thể con người, trong đó có sự tham gia của hệ cơ, hệ xương và điều khiển của hệ thần kinh. Do đó, khi trẻ vận động, gân, cơ, khớp cùng phối hợp vận động và phát triển. Vận động có ý nghĩa đối với sự phát triển thể lực và giúp cho hệ thần kinh của trẻ phát triển..."

     Theo y khoa Bác sỹ Nguyễn Tấn Thủ đã đánh giá sự phát triển của trẻ một cách toàn diện gồm: Thể chất, tâm thần, vận động. Và vận động là các động tác di chuyển cơ thể (nằm, trở mình, lật, ngồi, đứng, đi), các cử động tay chân (chỉ trỏ, cầm nắm…), độ chính xác của động tác.

     Theo Giáo trình “Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non” của Tiến sĩ Đặng Hồng Phương thì “Vận động là một trong những điều kiện cơ bản để trẻ nhỏ nhận thức thế giới xung quanh. Trẻ càng nắm được nhiều động tác và hành vi phong phú thì sự tiếp xúc của trẻ với thế giới xung quanh càng rộng hơn”.

     Đặc biệt, đối với chương trình giáo dục mầm non, phát triển vận động tinh là một nội dung quan trọng trong lĩnh vực phát triển thể chất, góp phần quan trọng trong sự phát triển toàn diện của trẻ. Chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013-2016” của Bộ giáo dục đào tạo ngày 25 tháng 02 năm 2014 có đề ra mục tiêu chung là: Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động giúp cơ thể trẻ phát triển tố chất nhanh, bền, dẻo dai và khéo léo góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực của trẻ em Việt Nam.

     Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã có những đề án tổng thể Phát triển thể lực, tầm vóc của người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ban chủ nhiệm các chương trình đang tích cực chuẩn bị triển khai thí điểm ở 12 tỉnh, thành trong cả nước. Theo đó đối tượng mới của đề án là học sinh mẫu giáo, học sinh phổ thông các cấp. Đặc biệt, nền giáo dục mầm non có một vị trí rất quan trọng, là khâu đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là bậc học đặt nền móng cho sự phát triển nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giai đoạn trước tuổi đi học (tuổi mẫu giáo) là thời kỳ thuận lợi nhất cho sự tiếp thu và củng cố các kỹ năng vận động cơ bản. Vai trò của giáo dục thể chất rất quan trọng, vì nó không chỉ tác động đến sức khoẻ, thể lực, trí nhớ, óc tưởng tượng mà còn tác động đến việc giáo dục những phẩm chất tốt đẹp, hình thành nhân cách con người. Hoạt động có mục đích và tích cực giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành hành vi của trẻ. Vì vậy, cần quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ được tham gia vận động. Đó là con đường đúng đắn giúp trẻ phát triển cân đối, hài hoà, toàn diện.

      Cơ thể trẻ lớn lên và phát triển từng ngày, tuy nhiên, chúng ta nên hướng dẫn trẻ những kỹ năng vận động cần thiết như đi bộ, chạy, nhảy, ném... nhằm tăng cường sức khoẻ đặc biệt là những động tác, kỹ năng cơ bản, vận động tinh sẽ giúp cho trẻ phần nào đạt được những tố chất nhanh, bền, dẻo dai và khéo léo cho cuộc sống hàng ngày. Do đó tăng cường các vận động cho trẻ sẽ giúp các hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, tăng cường sự trao đổi chất và sức khỏe, sự hoàn thiện còn có ý nghĩa đối với sự phát triển tâm lí của trẻ.

     Vận động tinh là kỹ năng sử dụng những phần cơ của bàn tay, ngón tay để thực hiện được một số thao tác như: vò, véo, vê, vẽ, tô, di, ấn, bóp, xoay tròn, xé, cởi - cài cúc, xếp, sử dụng kéo, gập, đan cử động các ngón tay. Vận động tinh kết hợp chặt chẽ với thị giác và vận động (sự phối hợp tay - mắt), là khả năng cùng sử dụng mắt, tay và ngón tay để thực hiện các động tác. 

     Đối với trẻ mẫu giáo 4 tuổi, việc tập cho trẻ cử động bàn tay, ngón tay không chỉ đơn thuần là góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện 5 lĩnh vực mà còn là tạo nền tảng vững chắc cho trẻ tiến vào một môi trường lớn hơn với nhiều thách thức hơn ở lớp 1 và trong tương lai.

     2.2. Cơ sở thực tiễn       

     Thực tế cho thấy, việc phát triển sự khéo léo vận động của đôi bàn tay để đạt được kĩ năng là phụ thuộc vào sự phát triển thể chất của cơ thể trẻ và đặc biệt là sự rèn luyện hàng ngày của trẻ. Vì thế, công tác giáo dục cần hiểu rõ về lý luận cũng như tạo môi trường cho trẻ hoạt động, rèn luyện thể chất. 

      Trẻ lên 4 đã tự biết làm nhiều việc như: Tự mặc quần áo, tự thu dọn đồ chơi, tự xúc cơm ăn. Đây là thời kỳ đặc biệt thuận lợi để tiếp thu và củng cố các kỹ năng cơ bản của vận động, giúp phát triển thể chất tốt cả thể lực và tầm vóc. Sự phát triển của trẻ phụ thuộc rất lớn vào điều kiện, môi trường, đời sống, việc giáo dục, giáo dưỡng cho trẻ mầm non nói chung và trẻ lên 4 nói riêng. Mục tiêu phát triển thể chất luôn là mục tiêu quan trọng trong nhiệm vụ giáo dục trẻ mầm non và đặc biệt là trẻ 4-5 tuổi. Bởi lẽ, thời điểm này trẻ có rất nhiều thay đổi về thể chất cũng như về tâm sinh lý.

     2.2.1. Thuận lợi - khó khăn

     Trường mầm non Hoa Hồng là một trường mầm non công lập. Trường có 8 nhóm lớp với tổng số học sinh là 318 trẻ. Đầu năm học, tôi được nhà trường phân công giảng dạy ở lớp mẫu giáo nhỡ 4 - 5 tuổi, lớp học có 44 học sinh với 22 trẻ gái và 22 trẻ trai.

     Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao tôi nhận thấy có một số thuận lợi và khó khăn sau:

     a. Thuận lợi       

     Lớp luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, Phòng giáo dục, Ban Giám Hiệu trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và đồ dùng học liệu cơ bản để đảm bảm công tác giáo dục

     Phòng giáo dục và Đào tạo Quận, Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên tổ chức bồi dưỡng các chuyên đề hàng năm, đặc biệt là chuyên đề phát triển vận động, tổ chức các buổi kiến tập tại trường và các trường bạn, giúp giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn.

     Nhà trường có sân chơi thể chất với sân cỏ, đồ dùng đồ chơi đẹp, phong phú hấp dẫn trẻ giúp trẻ được vui chơi và phát triển thể chất.

     Giáo viên đứng lớp đều có trình độ chuyên môn và nắm vững phương pháp dạy giáo dục thể chất, ham học hỏi tìm tòi sáng tạo thu hút trẻ trong giờ thể chất cũng như trong mọi hoạt động.

     Phần lớn phụ huynh là tri thức rất quan tâm đến các hoạt động của con, vì vậy, ban phụ huynh lớp cũng tích cực ủng hộ lớp các nguyên vật liệu sử dụng trong quá các hoạt động.

     b. Khó khăn

     Lớp có số trẻ đông, nên việc theo dõi sự phát triển và tạo điều kiện rèn luyện cho trẻ còn hạn chế.

     Giáo viên chưa có nhiều thời gian, điều kiện để trau dồi chuyên môn.

     Một số trẻ mới lần đầu đi học còn nhút nhát chưa tích cực tham gia các hoạt động.

     Việc tích hợp phát triển vận động tinh vào trong các hoạt động giáo dục đôi lúc còn mờ nhạt, còn khiên cưỡng, gò bó, cứng nhắc với khả năng vận động của trẻ. Chính vì vậy mà chưa thực sự thu hút, khích lệ trẻ tham gia dẫn đến nhiều hoạt động giảm sự hứng thú, khả năng vận động khéo léo của cơ thể.

     Đồ dùng trực quan sử dụng trong các hoạt động thể chất và hoạt động khác còn chưa hấp dẫn.

     2.2.2. Kết quả khảo sát     

     Khối mẫu giáo nhỡ gồm 4 giáo viên với 2 lớp. Để tập cử động của cơ bàn tay và ngón tay thông qua các hoạt động hàng ngày cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi được hiệu quả, ngay từ tháng 9/2018 tôi đã tiến hành khảo sát thực trạng và tổ chức các hoạt động cho trẻ tập cử động đôi bàn tay, ngón tay như sau:

     Bảng 1: Kết quả của cô giáo tích hợp tập cử động bàn tay, ngón tay qua hoạt động hàng ngày (4 giáo viên khối mẫu giáo nhỡ)

Thời gian thực hiện 4 tuần

Kết quả hoạt động trong ngày tích hợp cử động bàn tay, ngón tay

Giờ đón trẻ

Giờ thể dục sáng

Hoạt động học

Hoạt động ngoài trời

Hoạt động góc

Hoạt động vệ sinh

Hoạt động chiều

Tháng 9

04/ = 26.6%

08 = 53%

09 = 60%

05 = 33%

07 = 46.6%

11 = 73%

03 = 20%

     Bảng trên cho thấy, với việc khảo sát đầu năm, việc tổ chức hoạt động tích hợp nhằm rèn luyện vận động tinh cho trẻ trong các hoạt động còn nhiều hạn chế. Giáo viên vẫn chưa chú trọng thực hiện nhiệm vụ này. Với kết quả bảng trên, ta nhận thấy việc tích hợp bài tập phát triển vận động tinh chỉ được các cô tập trung vào hoạt động học tập có chủ đích với tỷ lệ chiếm 60% và các cô cũng trao đổi là thường thực hiện vào hoạt động tạo hình và phát triển thể chất.

     Bảng 2: Kết quả trên trẻ hoạt động cử động bàn tay, ngón tay

Thời gian thực hiện

4 tuần

Số trẻ

Kết quả trên trẻ

Số trẻ đạt yêu cầu

Số trẻ chưa đạt yêu cầu

Tháng 9

44

15/44 = 34%

29/44 = 66%

     Từ kết quả khảo sát trên cho thấy: Hoạt động tích hợp cử động bàn tay, ngón tay cho trẻ vào trong các hoạt động hàng ngày chưa được quan tâm, chú trọng; kết quả các hoạt động tích hợp còn thấp, tỉ lệ đạt còn thấp. Hoạt động trẻ được tập cử động bàn tay, ngón tay, tỷ lệ trẻ chưa đạt yêu cầu còn cao.

     Sau khi tìm ra nguyên nhân, tôi quyết tâm khắc phục những nguyên nhân, hạn chế đó qua một số kinh nghiệm dạy trẻ 4 - 5 tuổi tập cử động của bàn tay, ngón tay qua các hoạt động hàng ngày như sau:

     2.3. Một số biện pháp thực hiện

     2.3.1. Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch thực hiện cho trẻ tập cử động của bàn tay, ngón tay

     Ngay từ đầu năm học để thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Sở giáo dục, Phòng giáo dục, BGH và thực tế của trường, tôi đã xây dựng kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng phát triển vận động như sau:

Tháng

Nội dung và biện pháp thực hiện

Tháng 9

- Tham mưu với ban giám hiệu tổ chức hoạt động thể dục buổi sáng tập trung toàn trường và lồng ghép tích hợp tập cử động bàn tay, ngón tay vào phần khởi động và các bài dân vũ như “Rửa tay, Baby Shark” cho trẻ

- Tìm hiểu kĩ về sự phát triển của hệ cơ, xương và đặc điểm tâm lý của trẻ 4 tuổi để lựa chọn các hoạt động.

- Tập cho trẻ cách rửa tay bằng xà phòng.

- Tạo góc chơi vận động cho trẻ tại lớp.

- Khảo sát vận động tinh của trẻ tại lớp.

- Dạy trẻ cách cầm thìa tự xúc ăn.    

Tháng 10

- Sưu tầm bài tuyên truyền về tầm quan trọng của việc tạo môi trường và cơ hội cho trẻ tập các cử động của bàn tay, ngón tay qua các hoạt động hàng ngày qua góc tuyên truyền của lớp.

- Lựa chọn và soạn các hoạt động lồng ghép tích hợp thông qua các hoạt động hàng ngày cho trẻ tập cử động bàn tay, ngón tay vào các hoạt động đơn giản như: Gập và đan các ngón tay vào nhau, quay cổ tay, tô, di màu, bóp đất, chia đất, xếp chồng hình khối cao, vẽ mô phỏng bằng ngón tay, vỗ tay...

- Tổ chức các hoạt động đã xây dựng tại lớp.

- Dự giờ, học tập và rút kinh nghiệm giáo viên trong trường.

- Đánh giá và trao đổi cùng giáo viên trong lớp rút kinh nghiệm qua hoạt động.

- Tổ chức hoạt động tích hợp cho trẻ luyện tập cử động bàn tay, ngón tay thông qua các trò chơi như: Oẳn tù tì, chi chi chành chành, mở - đóng nắp lọ, nhặt hạt bỏ lọ.

Tháng 11

- Tiếp tục cho trẻ tập các kĩ năng cử động bàn tay, ngón tay đã học. Lựa chọn và soạn các hoạt động lồng ghép tích hợp cho trẻ tập cử động bàn tay, ngón tay lựa chọn các hoạt động đơn giản như: Cuộn cổ tay, xé, dán giấy, xếp chồng các hình khối, vẽ nét thẳng - nét xiên, bóp - véo - vê - xoay tròn đất, cử động các ngón tay theo yêu cầu, múa cuộn vẫy bàn tay.

- Xây dựng hoạt động học, đặc biệt là hoạt động giáo dục thể chất cho giáo viên dự giờ, học tập và rút kinh nghiệm.

- Sinh hoạt chuyên môn có nội dung tập các cử động của bàn tay, ngón tay cho trẻ

- Tổ chức hoạt động tích hợp cho trẻ luyện tập cử động bàn tay, ngón tay thông qua các trò chơi như: Lộn cầu vồng, xếp hình bằng hạt, xâu hạt, những ngón tay nhúc nhích.

Tháng 12

- Cùng giáo viên trong khối lựa chọn, thiết kế trò chơi vận động thô và vận động tinh để tổ chức cho trẻ giao lưu trong khối.

- Tiếp tục cho trẻ tập các kĩ năng cử động bàn tay, ngón tay đã học. Xây dựng và soạn, giảng các hoạt động lồng ghép tích hợp cho trẻ tập cử động bàn tay, ngón tay lựa chọn các hoạt động đơn giản như: Cuộn cổ tay, xé theo dải, dán giấy, vò giấy, lăn dọc, bẻ cong, ấn bẹt đất, múa cuộn cổ tay.

- Tổ chức hoạt động tích hợp cho trẻ luyện tập cử động bàn tay, ngón tay thông qua các trò chơi.

- Dự giờ, học tập và rút kinh nghiệm giáo viên trong trường.          

Tháng 1

- Tiếp tục cho trẻ luyện tập các kĩ năng cử động bàn tay, ngón tay đã học và soạn, giảng các hoạt động lồng ghép tích hợp cho trẻ tập cử động bàn tay, ngón tay.

- Tổ chức giao lưu cho tất cả trẻ trong khối tham gia trò chơi: Chuyền bóng.

- Tập cho trẻ cách chơi tung và bắt bóng bằng tay, tập lái xe.

- Cho trẻ xếp các hột hạt hình các phương tiện giao thông.

Tháng 2

- Cho trẻ tập các kĩ năng cử động bàn tay, ngón tay đã học và soạn, giảng các hoạt động lồng ghép tích hợp cho trẻ tập cử động bàn tay, ngón tay lựa chọn các hoạt động như: Vẽ các nét đã học và nét cong, nét cong tròn kép kín, xé giấy theo đường chấm mờ, cởi, cài cúc.

- Tổ chức hoạt động tích hợp cho trẻ luyện tập cử động bàn tay, ngón tay thông qua các trò chơi như: Bé tập đánh đàn bằng ngón tay.

Tháng 3

- Tổ chức các hoạt động phát triển vận động tinh của trẻ hướng tới chủ đề ngày Tết Nguyên Đán: Dán hoa mùa xuân, tô màu các loại quả, gói bánh trưng

Tháng 4

- Tổ chức các hoạt động phát triển vận động tinh của trẻ hướng tới chủ đề ngày Quốc tế phụ nữ như: Gấp quạt tặng bà, tặng mẹ

- Tích cực cho trẻ luyện tập các kĩ năng cử động bàn tay, ngón tay đã học và soạn, giảng các hoạt động lồng ghép tích hợp cho trẻ tập cử động bàn tay, ngón tay lựa chọn các hoạt động sau: Vẽ bằng vân tay, xé, dán theo yêu cầu, vò giấy, cuộn giấy làm que, tập sử dụng kéo.

- Tổ chức hoạt động tích hợp cho trẻ luyện tập cử động bàn tay, ngón tay thông qua các trò chơi cua cắp, làm chim bay, tạo hình các con vật bằng bàn tay và ngón tay, tung - bắt bóng. Tập chăm sóc cây, gieo hạt.

- Đánh giá, rút kinh nghiệm các hoạt động cho trẻ tập cử động bàn tay, ngón tay của giáo viên trong trường.

Tháng 5

- Tích cực cho trẻ luyện tập các kĩ năng cử động bàn tay, ngón tay đã học và soạn, giảng các hoạt động lồng ghép tích hợp cho trẻ tập cử động bàn tay, ngón tay lựa chọn các hoạt động như: Tập đan quạt, tết dây nơ. 

- Tổ chức hoạt động tích hợp cho trẻ luyện tập cử động bàn tay, ngón tay thông qua các trò chơi: Chơi với chun vòng trên các ngón tay.

- Dạy trẻ cách cởi dây, chơi búng bi, xâu vòng bằng ống mút.

- Sinh hoạt chuyên môn có nội dung lựa chọn các cử động của bàn tay, ngón tay để cho trẻ tập

     Việc xây dựng kế hoạch là rất quan trọng. Nó giúp tôi định hình được những việc sẽ làm trong cả một năm học, những hoạt động cần thực hiện trong từng chủ đề khi giúp trẻ 4-5 tuổi tập cử động của bàn tay, ngón tay. Trong quá trình xây dựng, tôi cũng đã chú ý đến đặc điểm của trẻ từng thời gian: Đầu năm học, giữa năm học và cuối năm học để có kế hoạch phù hợp, không quá dễ cũng không quá khó với trẻ. Bám sát và thực hiện được theo đúng kế hoạch đề ra sẽ giúp tôi theo dõi được khả năng vận động ngón tay, bàn tay của trẻ phát triển đến đâu, từ đó điều chỉnh hoạt động cho phù hợp.

      Xây dựng kế hoạch sẽ giúp tôi tạo ra một môi trường học tập, một sân chơi có ý nghĩa cho trẻ, giúp cho trẻ không chỉ được học, được chơi mà còn được giao lưu với các trẻ trong toàn trường, góp phần thúc đẩy sự phát triển nhân cách toàn diện ở trẻ. Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non nói riêng và chất lượng của toàn ngành giáo dục nói chung.

     2.3.2. Biện pháp 2: Tham mưu với ban giám hiệu về kế hoạch đã xây dựng kế hoạch thực hiện cho trẻ tập cử động của bàn tay, ngón tay

     Dựa trên kế hoạch đã xây dựng, tôi đã mạnh dạn tham mưu, đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo về một số vấn đề sau:

- Tôi xin ý kiến chỉ đạo của ban giám hiệu về việc thực hiện chuyên đề phát triển vận động và việc áp dụng một số biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch đã xây dựng cho trẻ tập cử động của bàn tay, ngón tay tích hợp trong các hoạt động hàng ngày để đạt hiệu quả cao. 

- Tôi xin ý kiến chỉ đạo về việc cần thiết phải tạo ra góc vận động của mỗi lớp theo diện tích của từng lớp.

- Tôi xin ý kiến chỉ đạo về việc các lớp xã hội hóa phụ huynh cùng ủng hộ nhiều nguyên liệu phế thải, đồ dùng để giáo viên lựa chọn tái sử dụng vào các hoạt động phù hợp mà vẫn đạt hiệu quả cao. 

 - Đề xuất ý kiến sắp xếp khu vực sân trường hợp lý để cho trẻ được tham gia thể dục buổi sáng cùng toàn trường dưới sân và thống nhất các động tác giúp trẻ tập luyện phát triển các cơ thể toàn diện về các nhóm cơ và hô hấp, kết hợp cho trẻ tập luyện cơ bàn tay, ngón tay thông qua phần khởi động và các bài dân vũ.

- Để tăng thêm sự hứng thú của trẻ khi tham gia tập luyện đạt hiệu quả cao, các giờ thể dục buổi sáng cũng như các hoạt động phát triển vận động khác cần được hỗ trợ về đồ dùng như: Loa đài, âm ly, nhạc thể dục, vòng thể dục, gậy, bóng, cột ném bóng, (phù hợp với độ tuổi), dây kéo co, đàn, trống, xắc xô cần được đầu tư đầy đủ, đảm bảo phù hợp với trẻ.

- Để thực hiện tốt chuyên đề phát triển vận động cho trẻ có chiều sâu, tôi và giáo viên trong khối, cùng phó hiệu trưởng thống nhất nội dung cho trẻ tập luyện kết hợp cử động bàn tay, ngón tay vào trong “Ngày hội thể thao” cho trẻ phù hợp với sự phát triển của cơ thể và đặc điểm tâm sinh lý của trẻ 4 tuổi.

     2.3.3. Biện pháp 3: Tuyên truyền cho giáo viên trong lớp, khối cùng tổ chức cho trẻ tập cử động bàn tay, ngón tay hàng ngày cho trẻ

     Việc để tất cả giáo viên hiểu và thực hiện tích hợp nội dung tập cho trẻ cử động bàn tay, ngón tay vào trong các hoạt động hàng ngày một cách thường xuyên, hợp lý là không mấy thuận lợi, xong với sự quyết tâm giúp trẻ không những trong lớp, trong khối mà cả trong trường thường xuyên được cử động các cơ bàn tay, ngón tay giúp cho trẻ có sự dẻo dai, khéo léo, nhanh nhẹn hơn. 

     Chuẩn bị bước vào năm học mới khối mẫu nhỡ 4 tuổi thường tổ chức sinh hoạt chuyên môn khối với các nội dung chuẩn bị cho việc thực hiện kế hoạch năm học của nhà trường, của các cấp phát động trong năm học 2018 - 2019 đạt kết quả cao. Tôi đã cùng chị em sinh hoạt chuyên môn về nội dung giáo dục vận động cho trẻ nhằm giúp cho giáo viên hiểu được mục đích cũng như các nội dung để phát triển vận động cho trẻ là gì? Giúp cho giáo viên thấy được ý nghĩa và các nguyên tắc của việc phát triển vận động. Đặc biệt đối với vận động tinh mà từ nhiều năm học trước ít được giáo viên quan tâm

     Phát triển vận động tinh nhằm rèn luyện các kĩ năng, kĩ xảo vận động cử động bàn tay, ngón tay. Giúp trẻ hình thành, phát triển toàn diện. Rèn luyện năng lực phối hợp vận động của các bộ phận cơ thể với nhau (Đầu, tay, chân, mình), vận động tinh của tay (cánh tay, cổ tay, ngón tay). Vận động tinh giữ vai trò quan trọng trong giáo dục thể chất cho trẻ lên 4. Vận động bàn tay, ngón tay còn có ý nghĩa đối với sự phát triển tâm lý. Trong các trò chơi vận động, trong các hoạt động học thể dục, vận động khi đi dạo, khi chơi  ở các góc đều giúp trẻ được giáo dục nhiều phẩm chất quý giá như: Nhanh nhẹn, khéo léo, dẻo dai, chính xác, vận động khéo léo.

     Tập cử động các cơ bàn tay, ngón tay cho trẻ và vận động thô cần gắn chặt với nhau, để giúp cho sự phát triển toàn bộ cơ thể và tâm lí của trẻ. Bởi vậy, khi lập chương trình giáo dục thể chất nhằm phát triển vận động tinh cần chú ý đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

+ Chọn các bài tập và trò chơi có tác động chung đến sự vận động của cơ thể, đặc biệt là sự vận động tích cực của cơ bắp, các cơ của cánh tay, bàn tay, ngón tay.

+ Chọn các bài tập và trò chơi để tổ chức những buổi tập luyện đồng thời đặt ra nhiệm vụ vừa sức nhằm cho trẻ tập cử động bàn tay, ngón tay, nhằm cho trẻ tập luyện (dưới hình thức chơi hay các bài tập luyện rèn vận động tinh) cần phải tính đến đặc điểm riêng của trẻ để có những mức độ yêu cầu khác nhau. 

+ Tập luyện cho trẻ tập cử động bàn tay, ngón tay một cách thường xuyên, có hệ thống từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, nâng cao độ khó cho trẻ theo hướng tăng dần.

+ Tạo điều kiện cho mọi trẻ đều được vận động, tập cử động các cơ của bàn tay, ngón tay. Động viên, khuyến khích, kích thích trẻ tích cực vận động, song tránh để trẻ vận động quá nhiều, luân phiên giữa các hoạt động tĩnh và hoạt động động, không để trẻ bị mệt vì những cử động của đôi bàn tay quá phức tạp, vượt quá khả năng của trẻ. Đặc biệt làm giảm sự kiên trì, sự hứng thú tham gia của trẻ.

+ Dụng cụ tập luyện các cơ bàn tay, ngón tay của trẻ phải phù hợp với vận động cần tập luyện cho trẻ, phải hấp dẫn, thu hút trẻ tích cực vận động (màu sắc đẹp, sặc sỡ, hình thức ngộ nghĩnh, có thể phát ra âm thanh...) và an toàn đối với trẻ. Nên cho trẻ tự tạo ra sản phẩm thông qua hoạt động.

     Từ việc nhận thức được những điều này, giáo viên đã tích cực phối hợp với tôi trong việc tổ chức các hoạt động phát triển vận động cho trẻ được tập cử động của bàn tay, ngón tay thường xuyên trong mọi hoạt động một cách thuận tiện, dễ dàng.   

     2.3.4. Biện pháp 4: Tích hợp hoạt động rèn luyện cử động bàn tay, ngón tay cho trẻ.

     2.3.4.1. Thực hiện hoạt động tích hợp cho trẻ tập cử động bàn tay, ngón tay thông qua các hoạt động có chủ đích

      Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tháng về việc tập cho trẻ cử động bàn tay, ngón tay. Dựa vào kế hoạch năm học của khối đã xây dựng theo từng chủ đề tôi đã soạn một số giáo án, trong đó hết sức chú ý tích hợp cho trẻ tập cử động bàn tay, ngón tay. Nó bao gồm: Hoạt động khám phá khoa học, làm quen với toán, giáo dục thể chất, tạo hình, âm nhạc.

      Với hoạt động khám phá khoa học: Khám phá đôi bàn tay của bé, trẻ lớp tôi không chỉ được tìm hiểu về đặc điểm, sự quan trọng của đôi bàn tay mà còn được hoạt động tích cực với đôi bàn tay. Tôi đã lồng ghép cho trẻ: Vuốt ngón tay, cử động các ngón tay, dùng tay để xoay cổ tay, tập làm nhạc công với đôi tay, chơi lộn cầu vồng, vỗ tay, ngoắc ngón tay, dùng tay mô phỏng cá bơi, làm cua cắp, gieo hạt trồng cây. Như vậy, trẻ được cử động ngón tay, bàn tay tích cực trong hoạt động khám phá này.

     Qua hoạt động làm quen với Toán: Nhận biết hình tam giác, hình chữ nhật, trẻ lớp tôi đã nhận biết được hình tam giác, hình chữ nhật. Không dừng lại ở cung cấp kiến thức môn học, tôi tích hợp các hoạt động giúp trẻ có cơ hội cử động ngón, bàn tay: Chơi tập tầm vông, bàn tay kì diệu (dùng tay sờ hình), xếp hình từ que tính.

     Với giờ thể dục: Ném trúng đích bằng một tay và trò chơi: Bật cao đập bóng, trẻ lớp tôi thực sự được vận động và được chú trọng đến vận động của các ngón tay, bàn tay. Nếu ném trúng đích bằng một tay trẻ được tập cử động với bàn tay thì việc cho trẻ vò giấy tạo thành bóng trẻ vừa được chơi với giấy, vừa được tập cử động của các ngón tay. Không chỉ vậy, trẻ còn rất hứng thú với hoạt động này và giờ dạy của tôi đã đạt được hiệu quả cao.

     Qua hoạt động tạo hình: Nặn con lật đật, trẻ lớp tôi đã được “Học bằng chơi, chơi bằng học”. Hầu hết thời gian của giờ học trẻ được tập cử động của bàn tay, ngón tay để nặn con lật đật. Ngay cả thời gian trẻ chưa tham gia nặn thì các con cũng được tích hợp đan tay, xoay cổ tay hay tập các động tác minh họa lời ca bài “Tay thơm tay ngoan” với đôi tay của mình.

     Như vậy, không chỉ với giờ học thể dục, tạo hình, làm quen với toán mà giờ âm nhạc tôi cũng tích hợp vừa giúp trẻ cảm thụ âm nhạc, dạy trẻ vận động, vừa là cơ hội để các con tập cử động của bàn tay, ngón tay tích cực và hiệu quả. Trẻ rất hứng thú tham gia hoạt động, không có cảm giác gò bó, không khí giờ học sôi nổi và thoải mái.

      2.3.4.2. Thực hiện hoạt động tích hợp cho trẻ tập cử động bàn tay, ngón tay thông qua các hoạt động khác

     Ngoài xây dựng những giờ học tích hợp dạy trẻ 4-5 tuổi tập cử động của bàn tay, ngón tay, tôi còn lồng ghép vào các hoạt động khác để trẻ có cơ hội hoạt động mọi lúc, mọi nơi: Hoạt động ngoài trời, hoạt động góc, hoạt động chiều.

    Hoạt động ngoài trời là một hoạt động trẻ rất hứng thú, vì vậy, tôi xây dựng, lựa chọn hoạt động phù hợp để dạy trẻ cử động bàn tay, ngón tay đạt hiệu quả rất cao mà trẻ rất tích cực hoạt động.

     Hoạt đông góc là một hoạt động giúp thỏa mãn nhu cầu chơi của trẻ, chủ đề chơi được mở rộng và phong phú hơn. Đây là hoạt động trẻ được đóng vai người lớn mô phỏng những việc làm của người lớn. Tôi đã lựa chọn nội dung phù hợp ở từng góc chơi để trẻ chơi nhưng vẫn đảm bảo được tập cử động của ngón tay, bàn tay như: Tô, vẽ, dán, chải đầu, mở - đóng nắp chai, gẩy hạt, xâu vòng, xếp hình…

     Như vậy, tôi đã tích hợp dạy trẻ lớp tôi tập cử động bàn tay, ngón tay không chỉ ở hoạt động học mà còn ở hoạt động góc, hoạt động ngoài trời và hoạt động chiều. Trẻ lớp tôi được hoạt động tích cực giúp đôi bàn tay linh hoạt, nhanh nhẹn và khéo léo. Quan tâm đến phát triển vận động của trẻ không thể không quan tâm đến vận động tinh mà cụ thể là vận động của bàn tay, ngón tay.

     2.3.4.3. Thực hiện hoạt động tích hợp cho trẻ tập cử động bàn tay, ngón tay thông qua các trò chơi 

     Như chúng ta đã biết, trẻ mầm non “Học bằng chơi, chơi bằng học”. Giáo viên mầm non sử dụng rất nhiều trò chơi, không chỉ là khi chơi tự do mà trước khi cho trẻ tham gia vào các hoạt động, trò chơi luôn được lựa chọn để gây hứng thú, ổn định tổ chức hoặc kết thúc hoạt động. Nắm bắt được sức hút của các trò chơi với trẻ mầm non, tôi linh hoạt lựa chọn những trò chơi phù hợp, đáp ứng cả hai mục đích là gây hứng thú và dạy trẻ tập cử động bàn tay, ngón tay như sau:

- Trò chơi: "Tập tầm vông"; "Oẳn tù tì"; “Chi chi chành chành”, “Kéo cưa lừa xẻ”, “Lộn cầu vồng”.... được sử dụng để gây hứng thú trong nhiều hoạt động dạy toán, khám phá khoa học, tạo hình.

- Trò chơi "Kéo cưa lừa xẻ"; "Chim bay"; "Cua cắp"; “Cá bơi”... được sử dụng trong phần gây hứng thú, kết thúc của hoạt động dạy thơ, truyện, tạo hình, khám phá khoa học có liên quan đến đồ vật, con vật đó

- Trò chơi: "Những ngón tay ngộ nghĩnh"; "Bàn tay tài ba"; ... cũng được sử dụng trong phần gây hứng thú hay kết thúc một hoạt động dạy thơ, truyện, tạo hình, khám phá khoa học, toán, âm nhạc có liên quan đến chủ đề.

Ví dụ: Khi muốn cho trẻ được ôn luyện, thực hành về số đếm giáo viên cho trẻ chơi trò chơi "Tập đếm trên những ngón tay", "Những ngón tay nhảy múa theo giai điệu".....

Trò chơi "Ngoắc tay làm con chim bay hay làm con rắn bò, con chó sủa, …." được sử dụng khi gây hứng thú hoặc kết thúc hoạt động học tạo hình, âm nhạc.

      Có thể nói, tổ chức các hoạt động nhằm phát triển vận động tinh cho trẻ qua các trò chơi, không chỉ chú trọng phát triển các cơ nhỏ của bàn tay, sự khéo léo của các ngón tay mà còn giúp cho các cơ nhỏ của bàn tay được mềm dẻo, linh hoạt trong mọi hoạt động, giúp cho trẻ rất nhiều trong tương lai. 

      Thông qua việc tích hợp, lồng ghép trò chơi cử động bàn tay, ngón tay cho trẻ, lượng vận động vào trong các hoạt động hàng ngày sẽ giúp cho trẻ được thay đổi trạng thái, kích thích sự hứng thú tham gia hoạt động của trẻ vì trẻ được hoạt động, vận động một cách hiệu quả, phù hợp với tâm sinh lý của mình.

     2.3.4.4. Thực hiện tích hợp tập cử động bàn tay, ngón tay trong chăm sóc trẻ hàng ngày

     Lượng vận động và yếu tố chơi là một trong yêu cầu nào đó của hoạt động học hay một hoạt động chăm sóc nhằm gây hứng thú tham gia hoạt động như cho trẻ vận động minh họa thao tác rửa tay cùng nhạc vừa củng cố hoạt động lại làm tăng hiệu quả của hoạt động nên rất nhiều, trẻ không chỉ thuần thục thao tác rửa tay vừa cử động bàn tay, ngón tay cho trẻ thêm linh hoạt mềm dẻo hơn. Qua hoạt động không chỉ đảm bảo được nguyên tắc động - tĩnh trong tổ chức hoạt động mà nó còn cuốn hút trẻ tham gia vào hoạt động hơn. 

     Nắm được tâm lý cũng như sở thích của trẻ khi thích làm việc giúp cô giáo cũng như góp phần giúp trẻ nâng cao khả năng tự phục vụ, rèn kỹ năng sống cho trẻ. Tôi khuyến khích và tạo cơ hội cho trẻ được làm những công việc vừa sức giúp cô mà lại phát triển các kỹ năng vận động một cách hiệu quả như:

- Cho trẻ chuẩn bị bàn ăn gấp khăn lau tay, lau bàn, lau mặt trước khi ăn

- Cho trẻ lau lá cây, xới đất, tham gia chăm sóc cây ở hoạt động ngoài trời.

- Cho trẻ thi đua gấp quần áo, cài cúc áo, lau đồ chơi, sắp xếp đồ chơi, chải đầu, tập buộc tóc giúp bạn... trong các hoạt động ngoài trời, hoạt động góc, hoạt động chiều, đón trẻ, trả trẻ... 

Cũng từ những hoạt động này mà trẻ yêu lao động, thích được lao động, giáo dục ở trẻ tính tự giác, biết giúp đỡ mọi người những việc vừa sức mình.  

     2.3.6. Biện pháp 5: Sưu tầm và tự tạo một số đồ chơi, đồ dùng để tổ chức các trò chơi cử động bàn tay, ngón tay cho trẻ

     Có một số trò chơi vận động bàn tay, ngón tay, khi tổ chức chơi nếu không có đồ chơi thì không thể tổ chức được trò chơi đó. Chính vì vậy mà để thực hiện trò chơi hiệu quả cũng như tận dụng được các nguyên vật liệu sẵn có để thay thế được đồ chơi cũng như sử dụng để thiết kế đồ chơi tôi đã làm như sau:

- Sưu tầm các dây chun để cho trẻ chơi trong trò chơi tạo hình trên những ngón tay.

- Sưu tầm các vỏ chai lavi bằng nhựa, các que kem để chơi trò chơi “Tháo nắp chai”; “Bowling”, “ Đong, bỏ hạt vào chai”, “Tìm nắp cho chai”, “Ghép hình”...

- Sưu tầm các loại sỏi, hạt na, hạt gấc,... để tổ chức trò chơi “Cua cắp”; “Xếp hình”, “Nhặt hạt bỏ chai”….

- Dùng những tờ giấy đã qua sử dụng, họa báo cũ để trẻ thi đua “Vo bóng tròn”; cắt, xé, dán, gấp….

- Dùng đất sét để cho trẻ được “Nhào bột”, “Nặn”.

- Sưu tầm các hạt vòng, dây len, dây dù... để chơi trò “Xâu vòng”.

     Theo tôi trẻ được luyện tập các cơ của đôi bàn tay nhiều sẽ tạo được sự khéo léo, kiên trì, sự nhẫn nại trong mỗi đứa trẻ. Điều đặc biệt là trẻ được trải nghiệm, được tự tạo ra đồ dùng để tham gia hoạt động qua các học liệu gần gũi, dễ kiếm.

     Chính vì vậy, tôi đã tư vấn, chia sẻ và cùng giáo viên trong lớp tìm các trò chơi, đồ chơi phát triển vận động tinh phù hợp với trẻ. Giáo viên không phải mất thời gian chuẩn bị các đồ dùng, học liệu cho trẻ hoạt động mà các đồ dùng học liệu để cho trẻ tập cử động bàn tay, ngón tay hầu hết là được tận dụng từ những vỏ chai, lọ nhựa, ống mút, hạt, dây len, giấy một mặt, báo cũ hoặc 1 số học liệu do trẻ tạo ra được trong các hoạt động trước được tận dụng để sử dụng trong nhiều hoạt động như: báo cũ vo tròn làm bóng, hạt na - hạt gấc, vỏ chai la vi, sỏi. Trẻ rất hứng thú tập luyện. Bên cạnh đó còn phát huy được tối đa tính thi đua sáng tạo, được chia sẻ với nhau các kiến thức về chuyên môn, giúp cho các giáo viên biết cảm thông, chia sẻ, hiểu sâu hơn về tình cảm, khả năng hoạt động cử động bàn tay, ngón tay của từng trẻ. Đặc biệt, với cách làm này, tôi đã không còn lo ngại về đồ dùng mà tích cực tổ chức các hoạt động phát triển vận động hơn. Biện pháp này cũng mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể khi áp dụng sáng kiến.  

      2.4. Kết quả đạt được

      Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng các biện pháp, sáng kiến đã thu được kết quả nhất định. 

     * Về trẻ

- Được quan tâm và tạo cơ hội tham gia vào môi trường cũng như các hoạt động tập cử động bàn tay - ngón tay một cách phong phú và đa dạng hơn; có nhiều cơ hội lựa chọn đồ chơi, trò chơi hơn. Điều này không chỉ làm cho các kỹ năng vận động của trẻ được rèn luyện và phát triển tốt hơn, góp phần tích cực vào sự phát triển thể chất của trẻ ( các vận động nhanh nhẹn, khéo léo, bền bỉ, dẻo dai hơn) mà còn làm cho trẻ phát triển được nhiều mặt nhân cách: trí tuệ, thẩm mỹ, sự đoàn kết, tình cảm bạn bè, sự phối hợp với nhau ... trong quá trình chơi, tham gia hoạt động.

Kết quả cụ thể như sau: So sánh, đối chứng với kết quả của năm học trước tôi thấy:

          Bảng 4: Kết quả trên trẻ hoạt động cử động bàn tay, ngón tay

Thời gian thực hiện

4 tuần

Số trẻ

Kết quả trên trẻ

Số trẻ đạt yêu cầu

Số trẻ chưa đạt yêu cầu

Tháng 3

44

32 = 72.72%

12 = 27.28%

      Qua số liệu bảng trên ta nhận thấy, kết quả số trẻ đạt yêu cấu đã có sự tăng lên đáng kể ở tỷ lệ 72.72%. Đầu năm trẻ đạt yêu cầu chỉ ở mức độ 34%. Điều đó chứng tỏ, trẻ đã có sự phát triển tích cực về vận động tinh khi tôi áp dụng các biện pháp đề xuất.

     * Về giáo viên

- Bản thân tôi đã hiểu sâu hơn, chắc chắn hơn về các cử động bàn tay, ngón tay  cho trẻ được hoạt động hiệu quả hơn.

- Giáo viên có hiểu biết và ý thức hơn trong việc sắp xếp, tạo môi trường, cơ hội cho trẻ tập cử động bàn tay, ngón tay.

- Bản thân tôi và giáo viên trong khối nắm vững phương pháp tổ chức các hoạt động phát triển vận động tinh cho trẻ 4-5 tuổi.

 - Giáo viên trong khối cùng nhau biết lựa chọn, thiết kế, tổ chức các trò chơi vận động và các hoạt động dạy phát triển vận động và tập cử động bàn tay, ngón tay cho trẻ đạt hiệu quả.

- Giáo viên và trẻ tự sáng tạo, thiết kế ra nhiều đồ dùng phục vụ cho tổ chức các dạng hoạt động cử động bàn tay, ngón tay một cách sáng tạo, tiết kiệm thời gian, tiền bạc, công sức mà lại phù hợp với trẻ, với gđiều kiện của lớp. 

- Giáo viên biết cách lồng ghép, tích hợp vận động và trò chơi vận động đôi bàn tay, ngón tay vào các hoạt động một cách hợp lý, góp phần làm cho tiết học sinh động, đạt kết quả tốt hơn.

     Bảng 3: Kết quả của cô giáo tích hợp tập cử động bàn tay, ngón tay qua hoạt động hàng ngày (4 giáo viên khối Mẫu giáo nhỡ)

Thời gian thực hiện 4 tuần

Kết quả hoạt động trong ngày tích hợp cử động bàn tay, ngón tay

Giờ đón trẻ

Giờ thể dục sáng

Hoạt động học

Hoạt động ngoài trời

Hoạt động góc

Hoạt động vệ sinh

Hoạt động chiều

Tháng 3

10 = 66,6%

12 = 80%

11= 70%

12 = 80%

13 = 86,6%

11 = 73%

10 = 66,6%

      * Về phụ huynh

     Phụ huynh có biểu biết về khả năng vận động, đặc biệt là vận động tinh của con mình.

     Đã kết hợp với giáo viên cùng thực hiện tốt cho trẻ tập cử động bàn tay, ngón tay.

     Thường xuyên quan tâm đến vận động, nhiệt tình phối hợp với giáo viên ủng hộ các nguyên vật liệu phế thải phục vụ các hoạt động của con.

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

     I. Kết luận: 

     1. Kết luận : 

     Hoạt động tập cho trẻ cử động bàn tay, ngón tay có ý nghĩa quan trọng trong việc rèn luyện toàn diện thể lực cho trẻ, hướng đến sự phát triển tính tích cực vận động cho trẻ nhằm hình thành các kỹ năng, kỹ xảo vận động và phát triển các tố chất thể lực nhanh nhẹn, mạnh mẽ, khéo léo, bền bỉ, dẻo dai. Điều này góp phần to lớn trong quá trình phát triển các mặt nhân cách của trẻ. Trẻ được giao lưu, mạnh dạn, tự tin, kích thích sự say mê hứng thú, vượt qua khó khăn để đạt được mục đích; giáo dục tinh thần tập thể, sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau tạo ra không khí thi đua hình thành những cảm hứng tích cực với thế giới xung quanh. Qua một năm nghiên cứu lý luận, thực tiễn, tìm ra những biện pháp chỉ đạo áp dụng thực hiện tôi nhận thấy chất lượng cho trẻ tập cử động bàn tay, ngón tay đã có những bước tiến rất rõ rệt:

- Giáo viên trong khối 4 tuổi cũng như giáo viên trong trường tôi đã nắm chắc phương pháp tổ chức các hoạt động; tích cực, sáng tạo thiết kế, đồ dùng, đồ chơi, trò chơi; ứng dụng, tận dụng các điều kiện, tình huống một cách chủ động, linh hoạt; lồng ghép trò chơi, vận động, lựa chọn thiết kế hoạt động phù hợp, sáng tạo, đạt hiệu quả.

- Trẻ tham gia vào các hoạt động phát triển tập cử động bàn tay, ngón tay cũng như các hoạt động khác hứng thú, nhanh nhẹn, tích cực, hoạt bát, khéo léo, tự tin, đoàn kết hơn.

     Qua các hoạt động cũng đã mang đến cho trẻ những cơ hội, những sân chơi bổ ích, lý thú không chỉ phát triển vận động toàn cơ thể và các cơ nhỏ của bàn tay, ngón tay mà còn góp phần phát triển toàn diện nhân cách trẻ. 

     3.2. Khuyến nghị

     3.2.1. Đối với Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục:

     Tổ chức những buổi tập huấn để giáo viên trao đổi, thảo luận, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm ở các cấp để chuyên đề phát triển vận động của trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non nói chung và chia sẻ sâu hơn về việc tập cử động bàn tay, ngón tay cho trẻ nói riêng và áp dụng thường xuyên trong mọi hoạt động ở các trường mầm non một cách hiệu quả, hợp lý hơn.

     3.2.2. Đối với nhà trường

- Tổ chức hội thi, ngày hội thể thao nhằm phát triển vận động thô và vận động tinh cho trẻ.

- Tổ chức cho giáo viên được đi thăm quan, học tập môi trường phát triển vận động ở nhiều đơn vị điển hình.

- Sinh hoạt chuyên môn sâu về các hoạt động tập cử động bàn tay, ngón tay cho trẻ tích hợp trong các hoạt động hàng ngày.

     3.2.3. Đối với giáo viên

- Giáo viên cần tích cực học hỏi, linh hoạt, sáng tạo hơn nữa trong việc tổ chức các hoạt động phát triển vận động tinh, trò chơi vận động cũng các hoạt động khác để trẻ được tập cử động bàn tay, ngón tay thường xuyên.

- Mỗi giáo viên cần tích cực sưu tầm, thiết kế nhiều đồ chơi, trò chơi tập cử động bàn tay, ngón tay cho trẻ trong hoạt động hàng ngày phù hợp với trẻ đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, với chủ đề mà vẫn đảm bảo tiết kiệm được thời gian, kinh tế, công sức.

- Cần cố gắng học tập, tích luỹ kinh nghiệm về việc tạo môi trường cho trẻ hoạt động, tận dụng những đồ dùng, nguyên phế liệu một cách tối đa để cho trẻ vận động một cách đầy đủ, thoải mái nhất.

- Phối kết hợp với nhau để tổ chức nhiều trò chơi, ngày hội, hội thi ở lớp, khối, trường  nhằm cho trẻ được giao lưu chơi các trò chơi phát triển vận động thô và vận động tinh.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận