tin nổi bật

Thường trực Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai tổ chức phiên họp thứ 40 về xem xét kết quả công tác thu ngân sách; đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019
Ngày đăng 25/11/2019 | 10:23

Thực hiện chương trình công tác năm 2019 và Kế hoạch số 19/KH-HĐND ngày 30/10/2019 của HĐND Quận về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND quận Hoàng Mai khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 19/11/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai đã tổ chức phiên họp thứ 40 về xem xét kết quả công tác thu ngân sách; đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 và tình hình thực hiện công tác đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án chợ - trung tâm thương mại trên địa bàn Quận

     Tham dự phiên họp, có Thường trực HĐND Quận; Lãnh đạo UBND Quận; Thường trực UBMTTQ Quận; Trưởng, phó hai Ban HĐND Quận, Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND Quận; Trưởng các đơn vị: Tài chính Kế hoạch, Trung tâm PTQĐ, Ban Quản lý dự án ĐTXD, Tài nguyên Môi trường, Quản lý Đô thị, Kinh tế, Chi cục thuế, Văn phòng HĐND-UBND; Chủ tịch UBND 14 phường.

     Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Quận ủy, sự giám sát của HĐND Quận, UBND Quận đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt trong công tác thu ngân sách, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 và
tình hình thực hiện công tác đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án chợ - trung tâm thương mại trên đia bàn Quận. Tuy nhiên, công tác đấu giá quyền sử dụng đất để tăng thu ngân sách, việc đôn đốc thu nợ đọng thuế và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án chợ, trung tâm thương mại trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn.

     Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo UBND Quận, các phòng, ban, đơn vị báo cáo kết quả công tác thu ngân sách; đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 và tình hình thực hiện công tác đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án chợ - trung tâm thương mại trên đia bàn Quận và ý kiến phát biểu của đại diện 2 Ban, các tổ trưởng tổ đại biểu HĐND Quận, Thường trực HĐND Quận đã đề nghị UBND Quận chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các phường tập trung thực hiện các biện pháp thu ngân sách đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu dự toán Thành phố giao và HĐND Quận quyết nghị; chỉ đạo đẩy nhanh công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn; đồng thời tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả trong công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án chợ- trung tâm thương mại trên địa bàn để xây dựng kế hoạch thực hiện đấu thầu trong thời gian tới đảm bảo tính khả thi./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận