tin nổi bật

Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2019
Ngày đăng 29/11/2019 | 11:35

Năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, ngay từ đầu năm MTTQ quận đã bám sát nhiệm vụ công tác của Thành phố, của Quận, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tập hợp các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân, các chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh

     Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc: Phối hợp với các tổ chức thành viên, các cấp, các ngành tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô. Tuyên truyền việc thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử. Triển khai kế hoạch tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tổ chức hội nghị tuyên truyền về tình hình thời sự và biển đảo Việt Nam tới chức sắc chức việc Phật giáo và nhân dân tại trường hạ Khuyến Lương; Kết quả tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết trong đồng bào các tôn giáo: Tổ chức hội nghị gặp mặt tặng quà Ban Đoàn kết Công giáo quận nhân dịp lễ Noen và Dương lịch. Tổ chức đi thăm, tặng quà Trưởng, Phó Ban Trị sự Phật giáo quận, các vị sư cao niên nhân dịp tết nguyên đán 2019. Phối hợp, hướng dẫn Ban Đoàn kết Công giáo quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị kí kết giao ước thi đua giữa các xứ, họ.  Phối hợp hướng dẫn các tổ chức tôn giáo tổ chức ngày lễ của tôn giáo đúng với quy định của pháp luật. Phối hợp, hướng dẫn Ban Trị sự Phật giáo quận Hoàng Mai tổ chức Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2563 - Dương lịch 2019 trang trọng, tiết kiệm và đúng với các quy định pháp luật. Tổ chức đoàn đi thăm và chúc mừng các nhà chùa nhân dịp Đại lễ Phật đản. Hướng dẫn, phối hợp với Ban Đoàn kết Công giáo tổ chức Hội nghị thi đua “Biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo” quận Hoàng Mai giai đoạn (2015-2019). Tặng giấy khen của MTTQ quận đến 29 các nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “gương người tốt, việc tốt”. Tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền tới chức sắc, chức việc tôn giáo, tín đồ và nhân dân về công tác bảo vệ môi trường. Tổ chức hội nghị tuyên truyền về tình hình thời sự quốc tế và về Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Kết quả tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019: Phối hợp với UBND quận xây dựng Kế hoạch liên tịch về việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư và triển khai tới cơ sở. Xây dựng lịch mời các đồng chí lãnh đạo Thành phố và Quận dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư. Phân công các đồng chí trong Ban Thường trực MTTQ theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo việc tổ chức Ngày hội ở khu dân cư của các phường. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 trên địa bàn quận đã diễn ra nhiều hoạt động chào mừng với nhiều hoạt động cụ thể của hai chủ đề lớn: “Toàn dân đoàn kết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc; chung tay bảo vệ môi trường, vì quận Hoàng Mai xanh - sạch - đẹp” và “Toàn dân đoàn kết tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; xây dựng gia đình văn hóa, người Hà Nội thanh lịch văn minh”.

     Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước: Triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc quận kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019. Xây dựng và triển khai chương trình Hiệp thương thống nhất hành động thực hiện Chỉ thị số 17- CT/QU ngày 15/5/2017 của Quận ủy Hoàng Mai về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn quận Hoàng Mai. Triển khai kế hoạch liên tịch số 01/KHLT-UBND-MTTQ ngày 24/01/2019 về việc tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Các hội nghị được tổ chức đúng thời gian, quy định và đảm bảo chất lượng, nhiều ý kiến phát biểu dân chủ, thẳng thắn, hiến kế xây dựng phường, khu dân cư; bàn việc nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn  mới, đô thị văn minh“, nâng cao chất lượng bình xét các danh hiệu văn hoá. Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới theo Chỉ thị số 11/CT-TU của Thành ủy Hà Nội và theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn Thành phố; Kết quả vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”: Triển khai Kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” và hưởng ứng “Tháng cao điểm vì người nghèo”, vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động tặng quà tới các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo tại quỹ cấp quận với tổng số tiền 169.900.000 đồng nhân dịp lễ tết. Tặng quà 179 hộ nghèo nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với số tiền 89.500.000đ. Hỗ trợ kinh phí xây dựng 03 nhà tình nghĩa đối với 03 bà Mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Nam; Đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. MTTQ quận tổ chức các Hội nghị tuyên truyền cuộc vận động tới đại biểu là cán bộ MTTQ các cấp và nhân dân trên địa bàn quận. Tổ chức đánh giá 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn quận Hoàng Mai; Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” triển khai đến MTTQ các cấp trong quận, chỉ đạo cơ sở tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân với 5 nội dung của phong trào; Vận động ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” đạt số tiền: 2.083.019.845 đồng.

     Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh: Xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của MTTQ, các đoàn thể chính trị quận năm 2019, tổ chức hội nghị phản biện xã hội về kết quả phát triển Kinh tế - xã hội của quận Hoàng Mai 6 tháng đầu năm 2019. Phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của Quốc hội, HĐND các cấp. Thành lập đoàn 02 giám sát do Mặt trận chủ trì về giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng và việc thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động Ban thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định

     Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ 14 phường, theo đúng hướng dẫn và quy định. Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Việt Nam quận khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024 đảm bảo đoàn kết, ổn định và đổi mới. Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận đã tổ chức các lớp tập huấn công tác nghiệp vụ tới cán bộ MTTQ các cấp.

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết, đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích mà MTTQ các cấp trong quận đã giành được trong thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới đội ngũ cán bộ Mặt trận phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy những thành tựu, ưu điểm đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác của Mặt trận, tạo đồng thuận trong xã hội. Bám sát phương hướng nhiệm vụ đề ra, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Uỷ ban MTTQ các cấp, nâng cao tính chủ động sáng tạo đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội, ANQP trên địa bàn Quận.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận