tin nổi bật

Quận ủy Hoàng Mai triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Ngày đăng 25/12/2019 | 11:04

Sáng ngày 17/12/2019, Quận ủy Hoàng Mai đã tổ chức cho 120 cán bộ chủ chốt học trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu Thành ủy và điểm cầu các quận, huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

     Tham dự tại điểm cầu Quận ủy Hoàng Mai, có đồng chí Nguyễn Đức Vinh - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, lãnh đạo HĐND-UBND Quận; các đồng chí Quận ủy viên; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận; các đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phụ trách Văn hóa - xã hội và cán bộ Tuyên giáo 14 phường trực thuộc Quận ủy.

     Hội nghị đã được Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung quan trọng của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

     Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh: trong bản di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh có khẳng định: khối đại đoàn kết toàn dân tộc bao gồm tất cả các giai cấp, tầng lớp, lực lượng, đảng phái, các dân tộc, các tôn giáo, các cá nhân yêu nước, người Việt Nam ở nước ngoài, kể cả những người lầm đường, lạc lối nhưng biết hối cải trở về với nhân dân. Về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Việc nước là việc chung, mỗi người đều phải có trách nhiệm “ghé vai gánh vác một phần”.

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm 2020, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị bám sát Hướng dẫn số 108-HD/BTGTƯ ngày 04/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2020, quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Trong đó lưu ý, cấp ủy các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chuyên đề; lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nội dung đột phá liên quan đến nội dung chuyên đề năm 2020 để tập trung giải quyết, mang lại những kết quả thiết thực, cụ thể.

     Việc học tập chuyên đề năm 2020 giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò của từng cá nhân, tổ chức trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo động lực cho công cuộc đổi mới, khơi dậy và phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2020, đặc biệt là nhiệm vụ tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận