tin nổi bật

Mặt trận tổ quốc quận Hoàng Mai tiếp đoàn làm việc của MTTQ Thành phố về phối hợp kiểm tra việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày đăng 03/07/2020 | 16:55

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-MTTQ-BTT ngày 26/5/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về việc phối hợp kiểm tra việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN quận Hoàng Mai tiếp đoàn làm việc của MTTQ Thành phố về việc phối hợp kiểm tra việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

     Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội ở thành phố thành lập các đoàn kiểm tra, trong đó đoàn kiểm tra số 2 có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - PCT Hội LHPN thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Diệu Hương - Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo cấp phòng (ban) các tổ chức chính trị - xã hội làm thành viên làm việc với Ban Thường trực MTTQ quận Hoàng Mai.

     Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận báo cáo kết quả giám sát và kiểm tra việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19 trên địa bàn Quận, cụ thể:

     Công tác tham mưu: Khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại Vũ Hán, Trung quốc và bắt đầu lan rộng ra nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam; đặc biệt là từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và các Quyết định số 1757/QĐ-UBND, Quyết định số 1955/QĐ-UBND của UBND Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai nói riêng và các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị Quận đã chủ động tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, tổ chức vận động huy động mọi nguồn lực xã hội và thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng chính sách và ủng hộ các gia đình, cá nhân gặp khó khăn, cơ nhỡ ổn định cuộc sống. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận đã tham gia là thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 của Quận, tham gia đầy đủ các cuộc giao ban, tiếp các đoàn kiểm tra của cấp trên; chủ động tham mưu đề suất trực tiếp kịp thời  với Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban chỉ đạo Quận các nội dung liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của Măt trận, của Quận và các phường trong phòng chống dịch, trong triển khai hỗ trợ, trợ cấp, tặng quà cho các đối tượng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận căn cứ vào chỉ đạo của Quận ủy, của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch, tổ chức phối hợp với UBND, các tổ chức chính trị - xã hội quận và hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường triển khai giám sát việc thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn; ban hành Hướng dẫn số 02/HD-MTTQ-BTT ngày 10/4/2020 hướng dẫn thực hiện công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19;  Hướng dẫn số 03/HD-MTTQ-BTT ngày 06/5/2020 hướng dẫn giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

     Công tác tuyên truyền: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận đã chủ động và chỉ đạo hệ thống Mặt trận từ Quận đến cơ sở, đồng thời phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các thành viên Ban chỉ đạo Quận cập nhật thông tin, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các nội dung về phòng ngừa dịch bệnh, về nội dung Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Chính phủ, Quyết định số 1757/QĐ-UBND, Quyết định 1955/QĐ-UBND của UBND Thành phố đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Ban Thường trực đã ban hành công văn số 05/UBMTTQ-BTT ngày 07/02/2020 hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường về tuyên truyền và giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (sau này được gọi là Covid-19). Do có sự tuyên truyền sâu rộng và hiệu quả nên nhân dân trên địa bàn Quận đã hiểu đúng, sâu về dịch bệnh, cơ chế lây truyền và các biện pháp phòng ngừa; do đó đã góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nhân dân tin tưởng và chấp hành nghiêm túc các quyết định của Đảng, chính quyền địa phương. Công tác tuyên truyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận, các tổ chức chính trị - xã hội Quận trong phòng, chống dịch Covid-19 còn được tập trung vào hỗ trợ cho các hoạt động thiết lập, tổ chức vận hành khu cách ly tập trung của Thành phố tại khu đô thị Pháp Vân-Tứ Hiệp hoạt động có hiệu quả; tuyên truyền vận động ổn định tình hình tư tưởng nhân dân trên địa bàn khu vực tổ chức điểm cách ly tập trung đảm bảo không gây tư tưởng hoang mang, hạn chế tối đa việc tụ tập đông thân nhân người bị cách ly gây mất an ninh trật tự tại khu vực….

     Công tác phối hợp: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận và các tổ chức chính trị - xã hội Quận đã phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến công tác phòng chống dịch, Nghị quyết số 42 và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố về hỗ trợ người dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận đã ban hành Kế hoạch giám sát và thành lập Đoàn giám sát với thành phần là Thường trực Ủy ban MTTQ và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức giám sát trực tiếp với Phòng Lao động, thương binh và xã hội, cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận theo 3 nội dung được phân cấp với kết quả tốt; đã ban hành Kế hoạch phối hợp kiểm tra và thành lập Đoàn kiểm tra việc giám sát kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân tại Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội 14 phường. (có báo cáo kết quả riêng). Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quận, phối hợp với Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND Quận (theo chương trình kiểm tra, giám sát của 2 cơ quan trên) để giám sát một số cơ quan, đơn vị, Phòng Lao động, thương binh và xã hội, UBND 14 Phường trong công tác rà soát, thực hiện quy trình hồ sơ xét duyệt và công tác chi trả hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định của Chính phủ và UBND Thành phố.

     Kết quả công tác vận động ủng hộ, tiếp nhận và sử dụng nguồn quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19:

     Cấp Quận: Thực hiện chủ trương và chỉ đạo của TW, Thành phố, UBMTTQ Quận là cơ quan chủ trì vận động và tiếp nhận, phân phát nguồn hỗ trợ, ủng hộ cho phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Thường trực UB MTTQ Quận đã phối hợp BCĐ phòng chống dịch của quận ra lời kêu gọi, phối hợp và chỉ đạo hệ thống Mặt trận từ Quận đến phường phát động nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ kinh phí, vật chất để từ đó có nguồn hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn và hỗ trợ các lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch. Đã phát khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn phát cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các phường và Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư. Phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. MTTQ quận tặng nhu yếu phẩm tới  hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Tiếp nhận ủng hộ khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ phòng, chống dịch và bàn giao cho đơn vị thực hiện công tác chống dịch. Tiếp nhận kinh phí: Cấp quận tiếp nhận các tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch của quận.

     Cấp phường: Ủy ban MTTQ 14 phường phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên vận động xã hội hóa cho công tác phòng, chống dịch covid-19: Kinh phí tiếp nhận: 1,3 tỷ đồng và tiếp nhận các vật phẩm khác.

     Hình thức và kết quả giám sát tại Quận và 14 Phường

     Kết quả giám sát của UB MTTQ Quận: Căn cứ Hướng dẫn số 27/HD-MTTW-BTT ngày 28/4/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận đã ban hành Hướng dẫn số 03/HD-MTTQ-BTT ngày 06/5/2020 để hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 phường thực hiện nhiệm vụ giám sát 4 nội dung theo phân cấp; đồng thời thống nhất với Lãnh đạo UBND Quận, các tổ chức chính trị - xã hội Quận để xây dựng và triển khai Kế hoạch số 15/KH-MTTQ-BTT ngày 11/5/2020, Quyết định số 11/QĐ-MTTQ-BTT thành lập Đoàn giám sát gồm đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận và một số tổ chức chính trị - xã hội, đại diện lãnh đạo Phòng LĐ&TB và xã hội, cơ quan BHXH Quận để giám sát 3 nội dung theo phân cấp giám sát.

     Phát biểu tại buổi làm việc, trưởng đoàn công tác của Thành phố đánh giá cao thực hiện công tác phòng chống dịch và thực hiện hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Quận, Quận ủy-HĐND-UBND Quận đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; Ban chỉ đạo, các tổ chức đoàn thể, phòng ban đơn vị và hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở đã chủ động thực hiện nghiêm túc có hiệu quả. Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận, các tổ chức chính trị - xã hội Quận và các phường đã chủ động, phối hợp vào cuộc thực hiện công tác vận động xã hội hóa, công tác phòng chống dịch và giám sát công tác chi trả hỗ trợ cho người dân đảm bảo thời gian, chính xác, kịp thời, đúng đối tượng.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận