tin nổi bật

Quận ủy Hoàng Mai tổ chức hội nghị giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận năm 2020
Ngày đăng 20/11/2020 | 10:53

Ngày 13/11/2020, Quận ủy đã tổ chức hội nghị giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trên địa bàn. Chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - TUV, Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận; đồng chi Lê Minh Trường - Chủ tịch HĐND Quận

     Thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội “Ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội” năm 2020. Quận ủy Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 04-KH/QU ngày 01/10/2020 về tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền vưới MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2020. Quận ủy đã chỉ đạo 14/14 phường tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trên địa bàn phường.

     Tham dự hội nghị, có đồng chí Đinh Văn Khóa - Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, các đồng chí đại diện phòng Đoàn thể và các hội quần chúng, Văn phòng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội. Các đồng chí ủy viên ban Thường vụ Quận ủy, Quận ủy viên, Chủ tịch MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội Quận; Các Đ/c lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc Quận; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội phường và đại diện nhân dân trên địa bàn 14 phường.  

     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2020. Hội nghị đã có 13 đại biểu phát biểu, nội dung các ý kiến tập trung kiến nghị với cấp ủy, chính quyền những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực giải phóng mặt bằng, quy trình thực hiện, cơ chế chính sách thực hiện các dự án, vệ sinh môi trường, công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, việc quản lý nhà chung cư…

     Quận trực tiếp lắng nghe, trao đổi, trả lời cụ thể, rõ ràng, chi tiết từng vấn đề nhân dân đưa ra ngay tại buổi đối thoại. Đồng thời, tiếp thu những ý kiến, đề xuất của nhân dân. Qua hội nghị nhân dân đã được giải đáp thắc mắc, chia sẻ những tâm tư, nguyên vọng cũng như được tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đây cũng là dịp để các đồng chí đứng đầu cấp ủy Đảng, HĐND, UBND trực tiếp lắng nghe phản ánh của nhân dân, nắm bắt được tốt những vấn đề còn tồn tại búc xúc trong nhân dân.

     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu -TUV, Bí thư Quận ủy cảm ơn các ý kiến, đề xuất trao đổi dân chủ, thẳng thắn của nhân dân đối với Quận và khẳng định lại các kết quả đã thực hiện, tiếp thu ý kiến đề xuất kiến nghị của đại biểu để chỉ đạo trong thời gian tiếp theo sẽ chỉ đạo, đưa các giải pháp thống nhất trong chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ và đề nghị các đại biểu tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến, tinh thần xây dựng để quận Hoàng Mai ngày càng phát triển.

     Với sự thi đua của cả hệ thống chính trị, để kết quả thực hiện nhiệm vụ tiếp tục đạt nhiều thành tích nổi bật, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII Đảng, Quận ủy, HĐND, UBND quận sẽ quyết tâm nỗ lực để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứu IV và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Với sự đổi mới về phương pháp thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân toàn quận sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và tiếp tục thực hiện tốt nội dung của Quyết định 2200-QĐ/TU đạt hiệu quả.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận