tin nổi bật

Công tác khóa sổ ngân sách cuối năm 2020 quận Hoàng Mai
Ngày đăng 04/01/2021 | 08:41

Chiều ngày 31/12/2020, đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai đã đến thăm và động viên cán bộ công chức Kho bạc Nhà nước Hoàng Mai thực hiện công tác khóa sổ quyết toán niên độ ngân sách 2020, cùng đi với đồng chí Chủ tịch UBND quận có Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, Giám đốc Ban quản lý dự án Quận cùng Lãnh đạo, chuyên viên của các đơn vị

     Đồng chí Vũ Văn Hậu - Phó giám đốc phụ trách KBNN Hoàng Mai đã báo cáo với đồng chí Chủ tịch UBND Quận về công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn, công tác giải ngân vốn đầu tư công. Đến hết ngày 31/12/2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận năm 2020 là: 6.329 tỷ đồng đạt 104% dự toán giao, trong đó thu ngân sách quận 2.333 tỷ đồng; tổng chi ngân sách quận là: 2.151 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên là 797 tỷ đồng đạt 88% dự toán năm; giải ngân vốn đầu tư phát triển là 832,2 tỷ đồng đạt 89% kế hoạch, dự kiến đến 31/01/2021 đạt 100% kế hoạch vốn Thành phố giao.

     Đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận đã ghi nhận sự cố gắng của tập thể cán bộ công chức Kho bạc nhà nước Hoàng Mai cùng các đơn vị đã chủ động, tích cực tham mưu cho Thường trực Quận ủy, UBND Quận các giải pháp nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, từ mức giải ngân thấp, chỉ đạt 50% kế hoạch tính đến 30/6/2020, đến nay đạt 89% kế hoạch (mức cao so với mặt bằng chung toàn thành phố), dự kiến đạt 100% kế hoạch vốn Thành phố giao năm 2020, công tác thu, chi ngân sách được đảm bảo, hoàn thành nhiệm vụ ngân sách Thành phố và Lãnh đạo Quận giao, theo đúng quy định của Luật. Thay mặt Lãnh đạo Quận, đồng chí Chủ tịch UBND quận biểu dương KBNN Hoàng Mai đã phối hợp tích cực với các phòng, ban, ngành của quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đồng thời đề nghị KBNN Hoàng Mai phát huy thành tích đạt được trong năm 2020, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận