tin nổi bật

Trường Tiểu học Trần Phú: Công tác giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật năm học 2020-2021
Ngày đăng 11/06/2021 | 11:50

Trường Tiểu học Trần Phú: Công tác giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật năm học 2020-2021

     Thượng tôn pháp luật là trách nhiệm của mọi người trong xã hội. Nhận thức tầm quan trọng của công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường, trong nhiều năm qua, trường Tiểu học Trần Phú, đã quan tâm chỉ đạo các đoàn thể  cùng phối hợp để tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích ý nghĩa của ngày pháp luật Việt Nam góp phần đưa việc học tập tìm hiểu pháp luật tuân thủ pháp luật trở thành thói quen hàng ngày tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn hiến pháp, pháp luật, tập trung giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật, tuyên truyền gương người tốt việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật, phê phán đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức, giáo viên,nhân viên, học sinh.

     Trong năm học 2020-2021, nhà trường đã xây dựng kế hoạch để giáo dục pháp luật theo năm/quý/tháng rất cụ thể. Nhờ đó mà đội ngũ giáo viên có cơ sở lập kế hoạch tuyên truyền tới học sinh của mình. Cùng với đó, nhà trường thành lập Ban tuyên truyền phổ biến pháp luật. Nội dung pháp luật được lựa chọn để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn thực hiện. Nhà trường đã xây dựng tủ sách pháp luật, thường xuyên bổ sung tài liệu, thiết bị phục vụ công tác phổ biến pháp luật tại đơn vị, các danh mục sách pháp luật được trang bị, bổ sung theo yêu cầu. Kịp thời giới thiệu nội dung sách, báo, tài liệu pháp luật, thiết bị phổ biến, giáo dục pháp luật mới trên bảng tin Thư viện, trang Web của trường để tạo điều kiện thuận tiện cho người đọc tìm hiểu, đọc, mượn sách, báo, tài liệu pháp luật, thiết bị phổ biến, giáo dục pháp luật của Tủ sách pháp luật đặt tại phòng thư viện của nhà trường để giáo viên dễ dàng tiếp cận trong giờ ra chơi và nghỉ trống tiết. Nhà trường luôn kịp thời đưa tin về pháp luật trên cổng thông tin điện tử, bản tin của trường đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Thời lượng tuyên truyền thông qua các buổi họp liên tịch, Hội đồng sư phạm đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nội dung tuyên truyền cho cán bộ giáo viên nhân viên về: các văn bản pháp luật về dân sự, hình sự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, biển đảo, đất đai, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, an sinh xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm, tệ nạn xã hội, xâm hại trẻ em, bạo lực học đường. Đối với học sinh, qua tiết sinh hoạt chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt Đội, Sao cho học sinh với cách duy trì sinh hoạt Ngày Pháp luật với các hình thức sân khấu hóa, nói chuyện chuyên đề pháp luật.

     Ngoài ra, các đoàn thể nhà trường duy trì thực hiện cổng trường An toàn giao thông, áp phích tuyên truyền ý thức thức tuân thủ Luật giao thông.Tổ chức phát động hưởng ứng tháng an toàn giao thông, năm an toàn giao thông, kết hợp tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Luật Đường sắt năm 2005; Luật Giao thông đường thủy nội địa, sửa đổi năm 2014. Hằng năm, nhà trường tổ chức cho 100% học sinh ký cam kết An toàn giao thông để thầy trò nhà trường cũng quyết tâm thực hiện tốt quy định về an toàn giao thông.

     Trong học năm học, nhà trường đã tổ chức thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ, luật an ninh mạng dành cho học sinh bằng hình thức thi đố vui dưới sân cờ trong thứ hai đầu tuần. Các đồng chí giáo viên tham gia các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về pháp luật như: Chung tay về An toàn giao thông, Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường, Tìm hiều nghị quyết Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Nghị quyết Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, Pháp luật với mọi người. Việc lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức được kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa; tích hợp lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý trong các môn học, đảm bảo sự liên thông về kiến thức giữa các khối lớp, cấp học và trình độ đào tạo. Kết hợp giáo dục pháp luật thông qua các môn học với các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt dưới cờ. Qua đó giáo dục cho các em về Bộ luật Hình sự 2015; Luật An toàn thông tin mạng 2015; Luật giao thông đường bộ 2008; Luật Phòng, chống ma túy năm 2008; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007; Luật Bình đảng giới năm 2006; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 (Công ước Quốc tế về quyền trẻ em); Luật Bảo vệ môi trường 2014.

     Các cuộc thi đều được 100% cán bộ giáo viên nhân viên trong trường tham gia đầy đủ. Nhờ đó, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Trần Phú chúng tôi luôn có tinh thần thực thi pháp luật cao, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước.

     Giáo dục pháp luật là giáo dục về những giá trị cao đẹp, giáo dục cách xử sự vì lợi ích chung của cộng đồng, lợi ích xã hội và lợi ích của mỗi con người. Suy cho cùng, giáo dục pháp luật là tạo lập, rèn giũa và mài sáng cái tâm, cái đức trong mỗi con người Việt Nam. Giáo dục pháp luật xét trên phương diện rộng góp phần đặc biệt quan trọng trong thực hiện mục tiêu giáo dục mà Đảng đặt ra.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận