tin nổi bật

Công tác chuẩn bị tuyển sinh của trường Mầm non Hoa Mai năm học 2021-2022
Ngày đăng 21/06/2021 | 16:08

Thực hiện Công văn số 833/UBND-GDDT ngày 19/4/2021 của UBND quận Hoàng Mai về việc chuẩn bị công tác tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 trên địa bàn quận Hoàng Mai năm học 2021 - 2022; trường Mầm non Hoa Mai đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện tốt công tác tuyển sinh trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp.

     Trên địa bàn phường Tân Mai hiện có 03 trường Mầm non công lập (mầm non Hoa Mai; mầm non Tân Mai và mầm non Hoa Hồng); trường Mầm non Hoa Mai được giao tuyển sinh các bé sinh năm 2016, 2018 thuộc các tổ dân phố: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21.

      Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác tuyển sinh trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19; nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội dung:

     1. Công tác chỉ đạo: Chủ động phối hợp với UBND phường Tân Mai và các trường mầm non trên địa bàn phường trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh. Báo cáo kết quả điều tra, chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 của nhà trường. Trình phòng Giáo dục và Đào tạo quận duyệt quyết định công nhận Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) trường.

     Công khai các văn bản chỉ đạo về công tác tuyển sinh trên trang Web của trường; dán thông báo trực tiếp tại bảng tin Cha mẹ cần biết; Ban giám hiệu chỉ đạo các bộ phận chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp; công khai danh sách cán bộ, giáo viên trực hỗ trợ phụ huynh tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp, thực hiện phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên trong HĐTS ở mỗi giai đoạn tuyển sinh; bám sát kiểm tra tiến độ công việc đồng thời rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

     2. Tăng cường công tác tuyên truyền: Tuyên truyền là một trong những biện pháp quan trọng để thực hiện công tác tuyển sinh được đảm bảo thông suốt nhất là trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19. Đối với cha mẹ học sinh (CMHS), việc tuyên truyền được nhà trường thực hiện bằng nhiều hình thức và thường xuyên: bằng các nội dung ở bảng thông báo, đưa các thông tin trực tiếp đến CMHS thông qua các tổ dân phố, thông qua trang Web, trang mạng Face book, zalo của nhóm phụ huynh, nhóm lớp, trên hệ thống phát thanh của phường. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) nhà trường 100% CBGVNV nắm được kế hoạch đặc biệt thời gian, quy trình tuyển sinh để tuyên truyền đến CMHS trên nhóm của lớp mình.

     Riêng đối với các vị phụ huynh đăng ký tuyển sinh cho trẻ 5 tuổi, nhà trường đã thực hiện công tác tuyên truyền để phụ huynh biết được ý nghĩa và sự cần thiết của tuyển sinh trực tuyến, để đảm bảo quyền lợi cho học sinh được tuyển sinh theo đúng tuyến.

     3. Nâng cao nhận thức và vai trò trách nhiệm của cán bộ tuyển sinh: Cán bộ tuyển sinh đóng vai trò hết sức quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và chất lượng về công tác tuyển sinh của nhà trường. Vì vậy Ban giám hiệu đã thực hiện tốt một số biện pháp để nâng cao ý thức và vai trò trách nhiệm của mỗi một CBTS, bằng các biện pháp cụ thể sau:

     Thứ nhất, Cán bộ tuyển sinh trước hết cần phải nhận thức rằng công việc họ đang thực hiện có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của nhà trường.

     Thứ hai, Cán bộ tuyển sinh phải là người am hiểu tường tận về công tác tuyển sinh và những nội dung có liên quan đến việc dạy học nhà trường. Có như vậy khi tư vấn tuyển sinh cho CMHS mới trình bày thông suốt, đầy đủ các thông tin đến CMHS. Hơn nữa, việc am hiểu các chế độ chính sách của nhà trường, địa phương đối với học sinh sẽ giúp cho cán bộ tuyển sinh giải thích và giải quyết được tất cả những thắc mắc, những kiến nghị của CMHS khi tuyển sinh.

     4. Chuẩn bị cơ sở vật chất và các biện pháp phòng chống Covid-19: Ban giám hiệu nhà trường phân công tổ công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân viên y tế thực hiện đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho CMHS trước khi vào phòng tuyển sinh. Yêu cầu phụ huynh thường xuyên đeo khẩu trang và ngồi ghế đúng theo sự sắp xếp của tổ công tác.Tổ chức, bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của học sinh, cha mẹ học sinh về các nội dung tuyển sinh theo quy định.

     Công tác tuyển sinh là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của nhà trường. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyển sinh trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19, mỗi CBGVNV trường mầm non Hoa Mai quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo đà phát triển đi lên của nhà trường./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận