tin nổi bật

Quận ủy Hoàng Mai sơ kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội 6 tháng đầu năm 2021
Ngày đăng 13/07/2021 | 14:21

Chiều ngày 08/7/2021, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy chủ trì Hội nghị Giao ban Ban Chỉ đạo Quận để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021.

     Sáu tháng đầu năm 2021, Quận ủy - UBND Quận và 14 Phường đã làm tốt công tác quán triệt Nghị quyết 15, Chỉ thị 15; Việc phổ biến, quán triệt về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Quận được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, đơn vị, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân; góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong thời gian qua.

     Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, cụ thể hóa 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy bằng các giải pháp cụ thể, gắn liền với các vấn đề thực tiễn của địa phương. Công tác lãnh đạo của cấp uỷ, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, hiệu quả, thực hiện theo hướng mở rộng dân chủ; chỉ đạo tập trung, kiên quyết, dứt điểm các vụ việc dân sinh bức xúc ngay từ khi mới phát sinh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. 14/14 đảng bộ phường trên địa bàn quận luôn giữ vững ổn định; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các đảng bộ phường không ngừng được nâng cao, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

     Kết quả 6 tháng đầu năm 2021, kết quả công tác giải quyết đơn đã có nhiều chuyển biến tích cực, đơn đã được giải quyết đạt tỷ lệ cao hơn so với cùng kỳ năm trước, trong đó đơn kiến nghị, phản ánh đã được chú trọng giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, với sự vào cuộc tích cực của các phòng, ban, đơn vị và Phường; từ đó làm giảm tỷ lệ đơn thư khiếu nại, tố cáo và sự bức xúc đối với công dân. Các vụ việc thuộc diện theo dõi của BCĐ NQ15-CT 15 của Thành ủy và Quận ủy được tập trung chỉ đạo giải quyết; trong đó giao việc cụ thể cho các cơ quan đơn vị chủ động phối hợp với các sở, ngành Thành phố đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách trong tổ chức thực hiện.

     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 biểu dương những kết quả các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2021, Ban Chỉ đạo của Quận cần tiếp tục chỉ đạo các đơn vị từ Quận tới cơ sở đồng bộ hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 15; Tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc còn tồn đọng theo diện Ban Chỉ đạo Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Quận và Thành phố theo dõi. Đồng thời khẩn trương tổ chức kiện toàn Ban Chỉ đạo 15 của Quận phù hợp với chức năng, nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt công tác tham mưu cho hoạt động của Ban Chỉ đạo.Thường xuyên kiểm tra giám sát và tổ chức đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 theo quy định./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận