tin nổi bật

Những hoạt động nổi bật, sáng tạo, hiệu quả của Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai
Ngày đăng 07/01/2022 | 17:58

Những hoạt động nổi bật, sáng tạo, hiệu quả của Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai

     1. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

     Tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), Chỉ thị 15-CT/TU và Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội. Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên dương, khen thưởng 20 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Biên soạn trên 80 tin, bài đăng trên Bản tin nội bộ và Cổng thông tin điện tử Quận; hướng dẫn mua và cấp phát trên 8.000 cuốn tài liệu về những nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với những thành tích đã đạt được trong triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ và Nhân dân quận Hoàng Mai đã vinh dự được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen và bà Phan Thị Bính - Công dân phường Hoàng Liệt được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và được công nhận là công dân ưu tú Thủ đô năm 2021.

     2. Thông tin, tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

     Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tham mưu Quận ủy, Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền của Quận (Ban Tuyên giáo chủ trì làm trưởng Tiểu ban) ban hành các Kế hoạch và chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị của Quận tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả và được chú trọng cả bề nổi, chiều sâu với quy mô lớn đã giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm bắt kịp thời các thông tin quan trọng của cuộc bầu cử, hiểu rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, vai trò, vị trí của Quốc hội và HĐND các cấp trong bộ máy nhà nước, quyền và nghĩa vụ của cử tri. Phối hợp phòng Tư pháp, Nội vụ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Quận tổ chức 15 hội nghị tập huấn về công tác tuyên truyền Luật bầu cử và các quy định về bầu cử cho gần 2.823 người; cấp, phát 2.573 cuốn tài liệu tuyên truyền trong sinh hoạt các chi bộ cơ sở. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội làm tốt công tác tuyên truyền về bầu cử của Quận: Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức điểm cầu truyền hình trực tiếp “Lá phiếu trách nhiệm và niềm tin” tại phường Định Công; biên tập, đăng tải 76 video phóng sự, bài viết trên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương, Thành phố (VTV1- Đài truyền hình Việt Nam, Đài VOV, Thông tấn xã Việt Nam, Trang điện tử Thành ủy, Cổng thông tin điện tử Thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế Đô thị, Báo Tuổi trẻ Thủ đô…); đồng thời hướng dẫn, phối hợp các đoàn thể chính trị - xã hội Quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử trên mạng xã hội (facebook, zalo) và đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá bầu cử trên không gian mạng thông qua việc đăng tải 85 bài viết, chia sẻ 1.250 lượt tin, bài về bầu cử với 6.510 lượt theo dõi, tương tác trên 02 trang fanpage của Quận: “Mai vàng kinh bắc”, “Quận Hoàng Mai xây dựng và phát triển”. Công tác thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí khánh tiết tại 190 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn 14 phường của Quận được thực hiện đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Thành phố và tiến độ công tác bầu cử; được lãnh đạo Thành phố kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao. Công tác thông tin, tuyên truyền đã góp phần tích cực vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn Quận: Đã có 292.145/293.695 cử tri tham gia bầu cử, đạt 99,47%, thuộc nhóm các địa phương cao nhất của Thành phố; kết quả bầu cử, quận Hoàng Mai đã thực hiện: Bầu đủ 03 đại biểu Quốc hội, 04 đại biểu HĐND Thành phố, 35 đại biểu HĐND Quận đảm bảo theo đúng cơ cấu, thành phần theo quy định. Ghi nhận những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hoàng Mai, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Nhân dân và cán bộ quận Hoàng Mai, Nhân dân và cán bộ phường Mai Động; UBND Thành phố tặng Bằng khen cho 07 tập thể và 10 cá nhân của quận Hoàng Mai đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

     3. Tham mưu Quận ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

     Trước làn sóng thứ 4 của dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên diện rộng; Ban Tuyên giáo Quận ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy ban hành hệ thống văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận. Ngay từ đầu năm 2021, Ban đã tham mưu Quận ủy ban hành Chỉ thị số 06-CT/QU ngày 02/2/2021 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Quận; chủ động xây dựng kế hoạch, các phương án phòng, chống dịch bệnh đảm bảo vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa chống dịch hiệu quả. Đặc biệt để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, bảo vệ an toàn các khu dân cư, tổ dân phố chưa bị dịch bệnh Covid-19 tấn công; Ban đã tham mưu Quận ủy nghiên cứu triển khai thí điểm tại 02 phường Mai Động, Đại Kim và nhanh chóng quyết định ban hành chủ trương bằng Công văn số 181-CV/QU ngày 03/8/2021 của Quận ủy về việc thành lập Tổ tự quản an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các tổ dân phố trên địa bàn Quận (gọi tắt là: Tổ tự quản bảo vệ “vùng xanh” an toàn) do chính khu dân cư, tổ dân phố lập nên với sự vào cuộc, hoạt động tự nguyện của người dân để phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập, giữ gìn an toàn cho khu dân cư, tổ dân phố. Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 30/7/2021 của Thành ủy, Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố và nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình “Vùng xanh an toàn” đáp ứng yêu cầu cấp bách trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận, Ban Tuyên giáo đã tham mưu Quận ủy ban hành Kế hoạch số 50-KH/QU ngày 24/8/2021 về tăng cường các biện pháp siết chặt quản lý “Vùng xanh an toàn” phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận. Trong 02 tháng (24/7 đến 21/9/2021) thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, trên địa bàn 14 phường thuộc Quận đã có 284 Tổ tự quản an toàn phòng, chống dịch Covid-19 với 540 chốt vùng xanh (trong đó có 334 chốt ở khu dân cư truyền thống và 195 chốt ở tòa chung cư, 11 chốt do UBND phường, Công an, Quân sự thực hiện) với 4.879 thành viên tham gia hoạt động hiệu quả, thực chất góp phần vào thành công chung trong công tác phòng, chống dịch trên địa Quận. Mô hình “vùng xanh” của Quận vinh dự được đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy đến kiểm tra, thăm, động viên và đánh giá “vùng xanh” là giải pháp cấp bách, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay. Mô hình “vùng xanh” trên địa bàn Quận đã được Thành phố chỉ đạo nhân rộng tại 30 quận, huyện, thị xã trực thuộc và được Thành phố đưa vào nội dung chỉ đạo thực hiện tại Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố; Công điện số số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19. Mô hình “vùng xanh” của Quận được rất nhiều cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình của trung ương, Thành phố nghiên cứu, đưa tin, điển hình là: VTV1, Ban thời sự, chuyển động 24, VTV4, Báo và Truyền hình Nhân dân, Thông tấn xã, Đài tiếng nói Việt Nam VOV, Đài PT&TH HN, Báo Hà Nội mới, Kinh tế - Đô thị,...

     4. Tuyên truyền, vận động trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án

     Trong năm 2021, trên địa bàn Quận đang triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) 69 dự án; Ban Tuyên giáo Quận ủy đã chủ động tham mưu Quận ủy, UBND Quận tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương, Thành phố, Quận trong GPMB thực hiện dự án. Trong đó, tập trung tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện GPMB 13 dự án trọng điểm (đường 2,5, đường phía Đông khu trung tâm hành chính Quận, đường Tam Trinh, đường Lĩnh Nam, dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt, Khu đô thị Hoàng Văn Thụ và 07 dự án xây dựng trường học) góp phần tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Quận năm 2021.

     Dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB là tuyến đường 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A (qua phường Định Công và Thịnh Liệt). Trong đó các hộ dân khiếu kiện kéo dài từ năm 2002 cho tới nay; mặc dù các cơ quan chức năng đã giải quyết, đối thoại, tuyên truyền, vận động nhưng các hộ dân không đồng thuận chấp hành. Từ tháng 5/2021 đến nay, Ban đã tham mưu với Quận ủy, UBND Quận và trực tiếp tổ chức tuyên truyền, vận động 19 hộ dân thuộc tổ dân phố số 1, phường Thịnh Liệt và 13 hộ dân tại phường Định Công tự nguyện bàn giao mặt bằng để thực hiện thi công tuyến đường 2,5 mà không phải tổ chức cưỡng chế; qua đó đã tạo hiệu ứng và tiền đề tích cực đẩy nhanh tiến độ GPMB toàn bộ tuyến đường 2,5 và các dự án trọng điểm khác trên địa bàn Quận.

     5. Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35

     Tham mưu Quận ủy kiện toàn thành viên BCĐ 35 gồm 16 đồng chí, tổ thư ký gồm 17 đồng chí, cộng tác viên gồm 42 đồng chí; phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban Chỉ đạo, của tổ thư ký và đội ngũ cộng tác viên; Duy trì hiệu quả hoạt động 02 trang Fanpage của Quận: “Mai vàng kinh bắc”, “Quận Hoàng Mai xây dựng và phát triển” để thực hiện công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; cung cấp các văn bản pháp luật, thông tin chính thống các vụ việc dư luận, báo chí nêu trên địa bàn Quận và Thủ đô cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và Nhân dân. Tính đến 25/11/2021, 02 trang Fanpage của Quận đã có trên 5.000 người like, theo dõi trang; đăng tải 1.625 tin bài, 3.095 ảnh, thực hiện trên 600 lượt bình luận, thu hút trên 1.325 lượt like tin bài, trên 145.000 lượt tiếp cận, 14.620 lượt tương tác, 215 lượt chia sẻ; ngoài ra, 04 trang Fanpage của Quận đã tích cực đăng nhiều tin, bài và thực hiện bình luận, chia sẻ trên các trang của Thành phố, các trang/nhóm của quận, huyện khác.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận