tin nổi bật

Thường trực Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai tổ chức phiên họp thứ 9
Ngày đăng 07/06/2022 | 10:41

Thực hiện kế hoạch hoạt động của HĐND quận Hoàng Mai, ngày 01/6/2022, Thường trực HĐND Quận đã tổ chức phiên họp thứ 9 để bàn bạc, thống nhất một số nội dung.

     Chủ trì phiên họp là đồng chí Lê Minh Trường - UVBTV Quận uỷ, Phó Chủ tịch HĐND Quận; tham dự phiên họp có đồng chí Đỗ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND Quận, các đồng chí là Thường trực HĐND Quận, các Ban HĐND Quận, các đơn vị có liên quan: phòng Tài chính Kế hoạch, phòng Quản lý đô thị, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận và Văn phòng HĐND-UBND Quận.

     Tại phiên họp, UBND Quận đã trình Thường trực HĐND Quận xem xét, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ cắt tỉa cây bóng mát tại các khu vực thuộc phân cấp quản lý của UBND Quận đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão 2022.

     Thường trực HĐND Quận đã xem xét, thảo luận và chấp thuận bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ cắt tỉa cây bóng mát tại các khu vực thuộc phân cấp quản lý của UBND Quận đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão 2022, với tổng kinh phí: 7.440.651.000 đồng từ nguồn kết dư ngân sách Quận năm 2021. Đồng thời đề nghị Uỷ ban nhân dân Quận chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được giao quản lý, sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

     Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND Quận đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ các đơn vị chuẩn bị chu đáo để tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 - HĐND Thành phố theo đúng quy định.

Nguồn: Văn phòng HĐND và UBND Quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận