tin nổi bật

Hội nghị Thẩm định báo cáo, dự thảo nghị quyết phục vụ kỳ họp thứ Năm - HĐND quận Hoàng Mai khoá IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 15/06/2022 | 09:39

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của HĐND quận Hoàng Mai, ngày 14/6/2022, HĐND Quận tổ chức thẩm định báo cáo của UBND Quận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Ba - HĐND Quận; xem xét Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 ngân sách Quận và Tờ trình về tổng quyết toán ngân sách Quận năm 2021

     Tham dự Hội nghị, có các đồng chí Thường trực HĐND Quận; Lãnh đạo UBND Quận; Thường trực UBMTTQ Quận; Thành viên hai Ban HĐND Quận; Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND Quận; Trưởng các phòng quản lý nhà nước, Công an Quận, BCH Quân sự, BQLDA ĐTXD, Trung tâm PTQĐ, Đội QLTTXD đô thị, Chi cục thuế, Kho bạc Nhà nước, Chi nhánh VPĐK ĐĐ, Chi cục Thống kê, BHXH, Trung tâm Y tế Quận.

     Tại Hội nghị, được sự cho phép của các đồng chí lãnh đạo Quận, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch đã trình bày dự thảo báo cáo của UBND Quận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 ngân sách Quận và Tờ trình về tổng quyết toán ngân sách Quận năm 2021; đồng chí Trần Hữu Chúc - Chánh Văn phòng HĐND-UBND Quận trình bày dự thảo Báo cáo về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Ba - HĐND Quận.

     Các thành phần tham dự Hội nghị, đặc biệt là thành viên 2 Ban của HĐND Quận đã có nhiều đóng góp vào dự thảo của các báo cáo như việc thu ngân sách, công tác đảm bảo an sinh xã hội, việc tổ chức thành công môn thi đấu Cầu mây trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; việc thực hiện cải cách hành chính, công tác chuẩn bị kỷ niệm 20 năm thành lập Quận, các kết quả và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng khác.

     Các đại biểu đã trao đổi và thống nhất cao về danh mục một số dự án đầu tư công; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 ngân sách Quận; Báo cáo về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Ba - HĐND Quận.

     Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Thành uỷ viên, Bí thư  Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận đã phát biểu chỉ đạo các nội dung liên quan đến báo cáo của UBND Quận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; đề xuất về danh mục các dự án đầu tư công, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2022 cũng như tờ trình về tổng quyết toán ngân sách Quận năm 2021; đồng thời nhất trí với Báo cáo về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Ba - HĐND Quận. Đồng chí Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận đề nghị UBND Quận, các phòng, ban, đơn vị có liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị đầy đủ tài liệu để phục vụ tổ chức Kỳ họp thứ Năm - HĐND Quận khoá IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguồn: Văn phòng HĐND-UBND quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận