tin nổi bật

Trường Tiểu học Giáp Bát hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, ngày đại dương thế giới năm 2022
Ngày đăng 30/06/2022 | 08:37

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới là sự kiện tôn vinh biển, hải đảo, bày tỏ mối quan tâm, gắn bó của con người với biển, đảo vì tương lai của chính chúng ta. Từ ngày 13/6 đến ngày 25/6, trường Tiểu học Giáp Bát đã tổ chức các hoạt động thiết thực để tuyên truyền, hưởng ứng Tuần lễ.

     Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ đề của Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (08/6) được Liên hợp quốc lựa chọn là “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương” thể hiện tầm quan trọng của các hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và tổ chức giúp hồi sinh đại dương, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái, bảo tồn tài nguyên và môi trường biển với mục tiêu phát triển bền vững.

     Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 (từ ngày 01 đến ngày 08/6) có chủ đề “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”. Đây là một trong những mục tiêu đặt ra nhằm rà soát những vấn đề tồn tại trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của BCH Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tình hình thực tiễn.

     Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2022, trường Tiểu học Giáp Bát đã triển khai các hoạt động thiết thực như:

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho giáo viên, phụ huynh, học sinh về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương.

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới, vận động mọi người sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Cung cấp cho giáo viên, phụ huynh, học sinh những kiến thức cơ bản về môi trường, mối quan hệ giữa con người với mô trường xung quanh, thực trạng ô nhiễm và cách bảo vệ môi trường. Từ đó, có thái độ, tình cảm tôn trọng, yêu quý thiên nhiên.

- Treo băng rôn tại trụ sở cơ quan.

     Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức của con người về tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời góp phần thay đổi nhận thức, hành vi về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng dân cư, giúp đại dương của nhân loại luôn khỏe mạnh, đặc biệt là cho các thế hệ tương lai của chúng ta.

Nguồn: Trường Tiểu học Giáp Bát

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận