tin nổi bật

Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX
Ngày đăng 22/07/2022 | 10:22

Sáng ngày 15/7/2022, Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Kết luận số 13-KL/TW ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW trên địa bàn Thành phố Hà Nội bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy. Quận Hoàng Mai có 40 đại biểu tham dự. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Lê Minh Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND Quận.

     Tham dự hội nghị tại điểm cầu Quận, có các đồng chí Lãnh đạo UBND Quận; trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm Chính trị; Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp NKVNN; đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị.

     Đồng chí Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã trình bày Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

     Phát biểu gợi mở tại Hội nghị, Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh: Cùng với việc triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị, Hà Nội đã triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX; Kết luận số 13-KL/TW ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị. Đến nay, Hà Nội đã đóng góp lớn về GDP, GRDP của vùng đồng bằng sông Hồng. Tuy nhiên, Hà Nội chưa thể hiện rõ vai trò trung tâm động lực tăng trưởng của vùng Đồng bằng Sông Hồng.

     Đồng chí nêu rõ, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành kế hoạch tổng kết, xac định đây là nhiệm vụ quan trọng, là cơ hội để thành phố nhìn lại những hạn chế của mình. Đồng chí mong muốn các đại biểu có nhiều ý kiến tham gia để thành phố hoàn thiện Báo cáo tổng kết.

     Tham dự và phát biểu đóng góp ý về Báo cáo tổng kết của Thành phố Hà Nội, nhất là phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cũng như kiến nghị, đề xuất của Thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương cũng như đại diện các sở ngành của thành phố đã tập trung vào một số nội dung quan trọng như: Báo cáo tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW của Thành phố Hà Nội; Những định hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trong thời gian tới. Bên cạnh đó các đại biểu cũng thảo luận về các vấn đề quan trọng của Thành.

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao trách nhiệm của Thành ủy Hà Nội trong triển khai nhiệm vụ tổng kết và ghi nhận sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập và các đại biểu của thành phố.

     Nhất trí với những kết quả đạt được của Hà Nội trong gần 17 năm thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW. Những thành tựu, kết quả đạt được cho thấy Nghị quyết 54-NQ/TW đã được Thành ủy Hà Nội quán triệt nghiêm túc và triển khai sâu rộng. Bên cạnh đó, Đồng chí Trần Tuấn Anh gợi ý một số nhiệm vụ, giải pháp có tính gợi mở để Thành phố tham khảo, bổ sung hoàn thiện Báo cáo và tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong thời gian tới như:

     Một là, công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, cần quán triệt, học tập để tổ chức phối hợp với các cơ quan chức năng để xây dựng và hoàn thiện các chương trình hành động, các kế hoạch và đề án cụ thể đặc biệt trong công tác thể chế hóa, để Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững như tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;

     Hai là, khẩn trương hoàn thành Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

     Ba là, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội.

     Bốn là, bổ sung một số nhiệm vụ giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới như: phát triển kinh tế tri thức dựa trên bốn trụ cột của kinh tế tri thức; nghiên cứu và thể nghiệm các mô hình mới, cách làm hiệu quả để rút kinh nghiệm và nhân rộng.

     Năm là, về đối ngoại và hội nhập quốc tế: khai thác hiệu quả các hành lang phát triển, phát huy vai trò của Hà Nội trong tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và các hành lang kinh tế liên Vùng và quốc tế; Khai thác cơ hội và chủ động ứng phó với các thách thức Hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là Hiệp định CPTPP, EVFTA, RCEP; đón xu thế chuyển dịch các chuỗi cung ứng toàn cầu.

     Sáu là, về công tác liên kết vùng và liên kết quốc tế, chỉ đạo phân tích làm rõ hơn nữa những vấn đề hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan.

     Bảy là, Kiến nghị về những nội dung, nội hàm mới cần có trong Nghị quyết mới về phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

     Tám là, về một số nội dung liên quan đến văn hóa xã hội, y tế, kết hợp quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế - xã hội cần được nghiên cứu đánh giá kỹ hơn nữa.

     Thay mặt Thành ủy Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng cảm ơn đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW, cảm ơn các ý kiến của các đại biểu tham dự. Đồng chí nhấn mạnh, công tác Tổng kết Nghị quyết cần làm quyết liệt để để ra nghị quyết mới chất lượng và khả thi, tính hiệu quả cao hơn. Đồng chí cho biết, sau hội nghị, sẽ chỉ đạo UBND Thành phố, các ban Đảng của Thành phố cùng các đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến để hoàn chỉnh Báo cáo, góp phần vào thành công trong công tác tổng kết Nghị quyết.

Nguồn: Văn phòng Quận ủy Hoàng Mai

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận