tin nổi bật

Thường trực HĐND quận Hoàng Mai tiếp xúc cử tri chuyên đề “Việc thực hiện duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hoàng Mai”
Ngày đăng 27/10/2022 | 09:24

Thực hiện kế Chương trình công tác của Thường trực HĐND và 2 Ban HĐND quận Hoàng Mai năm 2022, sáng ngày 24/10/2022, Thường trực HĐND quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Việc thực hiện duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hoàng Mai”.

     Hội nghị đã xem đoạn phóng sự ngắn do Thường trực Hội đồng nhân dân Quận chuẩn bị ghi nhận bằng hình ảnh về công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND Quận đã trình bày Báo cáo về tình hình, kết quả công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hoàng mai 9 tháng năm 2022. Cả đoạn phóng sự của Thường trực HĐND Quận và Báo cáo của UBND Quận đã làm rõ những thông tin về công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh môi trường.

     Hội nghị đã ghi nhận 10 ý kiến của cử tri các phường trên địa bàn Quận. Các ý kiến tập trung vào các nội dung như: đề nghị các Liên danh Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường Thăng Long - Công ty cổ phần môi trường đô thị Thanh Trì tăng cường nhân công và phương tiện phục vụ công tác thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trương đối với các điểm trung chuyển rác, có phương án xử lý tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương; đề nghị chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, có ý kiến để HUD bàn giao khu đất dịch vụ Bằng A về Quận quản lý để thực hiện công tác vệ sinh môi trường theo đúng quy định, có hướng dẫn cụ thể về việc phân loại rác thải tại nguồn...

     Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Đỗ Thanh Tùng - Quận uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND Quận đã thông tin và làm rõ một số nội dung có liên quan, trao đổi phương án cụ thể đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của quận Hoàng Mai, trong đó tập trung vào những giải pháp để giải quyết tình trạng đổ trộm phế thải, chỉ đạo Liên danh Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường Thăng Long - Công ty cổ phần môi trường đô thị Thanh Trì tiếp thu ý kiến của cử tri để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ...

     Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận ghi nhận Hội nghị được tổ chức tập trung dân chủ, cởi mở, cử tri đã phát biểu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, việc thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn các phường; lãnh đạo UBND Quận, các đơn vị chức năng đã tiếp thu, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Về cơ bản các ý kiến, kiến nghị đã được trả lời và làm rõ. Đồng chí Chủ tịch HĐND Quận cũng đề nghị: (1) UBND Quận, các phòng, ban, đơn vị chức năng, UBND các phường trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo đơn vị chức năng khắc phục ngay những hạn chế, đảm bảo công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn, xử lý tình trạng đất thải, phế thải không để tồn đọng; Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn; chấp hành các quy định về đổ rác  đúng giờ, đúng nơi quy định; Chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm về đổ trộm phế thải xây dựng; Kịp thời tiếp thu, chỉ đạo các đơn vị chức năng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn Quận nói chung và ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác vệ sinh môi trường nói riêng; Không ngừng nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần ổn định chính trị, an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội của Quận. (2) Các nhà thầu thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường đảm bảo trang bị đầy đủ phương tiện theo hướng hiện đại, có phương án sử dụng nhân công phù hợp, quan tâm đến đời sống của người lao động. (3) Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND Quận tăng cường công tác giám sát, kịp thời nắm bắt, tiếp thu ý kiến của cử tri trên địa bàn phường, đồng thời phối hợp đôn đốc, giám sát các đơn vị chức năng trong quá trình giải quyết. (4) Giao Văn phòng HĐND và UBND Quận, các Ban HĐND Quận tiếp tục tham mưu Thường trực HĐND Quận tăng cường công tác giám sát, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn Quận; nghiên cứu tham mưu tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề về các vấn đề mà Nhân dân và cử tri Quận quan tâm.

     Sau hơn 2 giờ làm việc, Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Việc thực hiện duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hoàng Mai” đã thành công tốt đẹp.

Nguồn: Văn phòng HĐND- UBND quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận