tin nổi bật

Quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI
Ngày đăng 29/10/2022 | 15:19

Sáng ngày 25/10/2022, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

     Dự hội nghị tổng kết, có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Lãnh đạo Quận có đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Nguyễn Xuân Phong - Phó bí thư Thường trực Quận ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Quận; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận; Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng Công an 14 phường trực thuộc Quận.

     Tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Lưu Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận đã trình bày Báo cáo kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Báo cáo nêu rõ: Quận ủy đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền quận, phường và nhân dân có chuyển biến rõ rệt, bảo đảm môi trường ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; không để xảy ra các điểm nóng về quốc phòng, an ninh.  Cùng với đó, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân được nâng lên. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố vững chắc, góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, quan điểm, phương châm của “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” mà Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đề ra.

     Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Quận ủy Hoàng Mai rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Trong đó, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới phải luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền và các cấp, các ngành. Quá trình tổ chức thực hiện phải coi trọng kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt, phải thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo thành phong trào rộng khắp và tinh thần đề cao cảnh giác cách mạng của mọi tầng lớp nhân dân.

     Tại Hội nghị, đã có 04 tham luận để làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cũng như phương hướng trong thời gian tới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Bí thư Quận ủy Hoàng Mai đã đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở nâng cao chất lượng công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, coi trọng đánh giá về chất lượng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

     Đồng chí Bí thư Quận ủy Hoàng Mai lưu ý, cần chú trọng phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm khơi dậy khát vọng vươn lên của toàn dân tộc để xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đồng thời đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống thông tin xấu, độc, nhất là trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, phải tăng cường củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao…

     Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai đã tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đồng chí Bí thư Quận ủy tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai cho  các tập thể

đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết TW8

Đồng chí Phó Bí thư Quận ủy tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai cho các cá nhân

đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết TW8

Nguồn: Văn phòng Quận ủy Hoàng Mai

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận