TIN TỨC NỔI BẬT

Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn quận Hoàng Mai
Ngày đăng 30/04/2021 | 14:15

Ngày 15/4/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn Quận

     Với mục đích phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19 nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn Quận nâng cao nhận thức, ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19; tìm ra những biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Quận, tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19 của Quận và nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11 trên địa bàn Quận năm 2021.

     Yêu cầu được đặt là cuộc thi cần được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Quận.

     Đối tượng dự thi: Là công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Quận trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ giúp việc, Tổ thư ký và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi.

     Nội dung thi: bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận tìm hiểu một số nội dung cơ bản của pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19.

     Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên môi trường mạng internet. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp và câu tự luận trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet tại website cuộc thi theo bộ đề thi được thiết kế sẵn.

     Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website Cuộc thi. Cách thức dự thi sẽ được quy định và hướng dẫn chi tiết trong Thể lệ của Cuộc thi.

     Thời gian tổ chức cuộc thi: Thời gian tổ chức cuộc thi và tham gia thi trong quý II/2021; thời gian chấm thi và tổng kết thi trong quý III-IV/2021.

     Về phân công trách nhiệm: UBND Quận phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, UBND các phường thuộc Quận tổ cuộc thi tại đơn vị, địa phương mình đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

     Giao phòng Tư pháp là cơ quan thường trực của Ban tổ chức cuộc thi Quận./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận