trạng thái giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông

Trạng thái giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngày 06/02/2018
Ngày đăng 09/02/2018 | 08:42

Chi tiết xem tại đây