trạng thái giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông

Trạng thái giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngày 07/5/2018
Ngày đăng 14/05/2018 | 10:25

Chi tiết xem tại đây