trạng thái giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông

Trạng thái giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngày 06/6/2018
Ngày đăng 14/06/2018 | 11:33

Chi tiết xem tại đây