VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Công văn số 71/BCĐ-YT ngày 07/6/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19

Ngày đăng 08/06/2021 | 09:48 AM
V/v thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng chống dịch covid-19

Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 10/5/2021 của UBND quận Hoàng Mai

Ngày đăng 11/05/2021 | 03:26 PM
Triển khai tiêm vắc xin phòng covid-19 cho người dân trên địa bàn quận Hoàng Mai giai đoạn 2021-2022

Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19

Ngày đăng 17/03/2021 | 10:57 AM
Ngày 26/02/2021, Chính phủ ra Nghị quyết 21/NQ-CP về việc mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 và giao cho Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan thực hiện mua,...

Công văn số 14/BCĐ-YT ngày 16/02/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 18/02/2021 | 03:50 PM
V/v tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Công văn số 09/BCĐ-YT ngày 03/02/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 04/02/2021 | 04:48 PM
V/v triển khai thực hiện Công văn số 439/BC-BCĐ của Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch covid-19 thành phố Hà Nội

Công văn số 218/UBND-YT ngày 30/01/2021 của UBND quận Hoàng Mai

Ngày đăng 02/02/2021 | 03:44 PM
V/v Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hoàng Mai

Công văn số 07/BCĐ-YT ngày 29/01/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 01/02/2021 | 10:06 AM
Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19

Công văn số 01/BCĐ-YT ngày 06/01/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 11/01/2021 | 10:25 AM
Về việc Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hoàng Mai

Công văn số 188/BCĐ-YT ngày 31/12/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 05/01/2021 | 04:45 PM
V/v Tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Công văn số 186/BCĐ-YT ngày 21/12/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 21/12/2020 | 05:12 PM
V/v tăng cường công tác phòng chống dịch tại Nhà thờ giáo xứ, Nhà thờ Tin lành Sở Thượng trên địa bàn Quận

Công văn số 184/BCĐ-YT ngày 11/12/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 15/12/2020 | 10:22 AM
V/v thục hiện Thông báo số 32/TB-BCĐ ngày 27/11/2020 của Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 thành phố Hà Nội

Công văn số 180/BCĐ-YT ngày 02/12/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 04/12/2020 | 11:21 AM
V/v thực hiện Thông báo số 31/TB-BCĐ ngày 24/11/2020 của Ba chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19, thành phố Hà Nội

Công văn số 179/BCĐ-YT ngày 27/11/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19

Ngày đăng 03/12/2020 | 11:01 AM
V/v thực hiện Thông báo số 30/TB-BCĐ ngày 12/11/2020 của Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19, thành phố Hà Nội

Công văn số 176/BCĐ-YT ngày 16/11/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 18/11/2020 | 05:12 PM
V/v thực hiện Thông báo số 1143/TB-BCĐ ngày 30/10/2020 của Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 thành phố Hà Nội

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận