VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19
Ngày đăng 17/03/2021 | 10:57

Ngày 26/02/2021, Chính phủ ra Nghị quyết 21/NQ-CP về việc mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 và giao cho Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan thực hiện mua, nhập khẩu, tiếp nhận viện trợ, tài trợ, quản lý và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trong năm 2021 cho người từ 18 tuổi trở lên với khoảng 150 triệu liều. Bộ trưởng Bộ Y tế căn cứ yêu cầu phòng chống dịch, quyết định số lượng vắc xin cụ thể cần mua, nhập khẩu theo từng giai đoạn

     Nghị quyết nêu rõ đối tượng, địa bàn ưu tiên tiêm và miễn phí:

     1. Đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí gồm 09 đối tượng như sau:

     1.1 Lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch gồm: Người làm việc trong các cơ sở y tế; Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc tại khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên...); Quân đội; Công an;

     1.2 Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh;

     1.3 Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước...;

     1.4 Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người;

     1.5 Người mắc các bệnh mãn tính, người trên 65 tuổi;

     1.6 Người sinh sống tại các vùng có dịch;

     1.7 Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội;

     1.8 Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài;

     1.9 Các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu cầu phòng chống dịch.

     2. Địa bàn: Ưu tiên tiêm miễn phí là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang có dịch; trong tỉnh, thành phố ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng ở vùng đang có dịch.

     Căn cứ khả năng cung ứng vắcxin, ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, đối tượng vùng đang có dịch.

     Nguồn kinh phí thực hiện là: Ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước; Nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác; Nguồn do các tổ chức, cá nhân sử dụng vắc xin tự nguyện chi trả.

     Công tác tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành cũng được nêu rõ trong Nghị quyết này.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận