Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1955/UBND-TNMT V/v báo cáo kết quả thực hiện văn bản số 213/UBND-TNMT ngày 11/02/2015 của UBND quận Hoàng Mai 02/08/2019 Nguyễn Kiều Oanh
1955/UBND-TNMT V/v báo cáo kết quả thực hiện văn bản số 213/UBND-TNMT ngày 11/02/2015 của UBND quận Hoàng Mai 02/08/2019 Nguyễn Kiều Oanh
2158/TB-UBND V/v thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND Quận (đồng chí Nguyễn Kiều Oanh - PCT UBND Quận) 29/07/2019 Tạ Việt Dũng
283/TB-BTCD V/v thay đổi lịch tiếp công dân của Thường trực Quận ủy Hoàng Mai 25/07/2019 Tạ Việt Dũng
3673/QĐ-UBND V/v thu hối Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W881518 mang tên bà Nguyễn Thị Bấm do UBND huyện Thanh Trì cấp ngày 21/11/2003 23/07/2019 Nguyễn Kiều Oanh
214/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Mầm non Vĩnh Hưng tại ô F2/NT3, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 18/07/2019 Đỗ Thanh Tùng
2109/TB-UBND Thông báo về việc tạm hoãn lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND Quận (đồng chí Nguyễn Kiều Oanh - PCT UBND quận) 18/07/2019 Tạ Việt Dũng
2093/TB-UBND V/v thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND Quận (đồng chí Đỗ Thanh Tùng - PCT UBND quận) 15/07/2019 Tạ Việt Dũng
261/TB-BTCD Về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Thường trực Quận ủy 10/07/2019 Tạ Việt Dũng
2075/TB-UBND Về việc tạm hoãn lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND Quận 08/07/2019 Tạ Việt Dũng
49/BC-BCĐ Kết quả hoạt động công tác Y tế trường học năm 2018-2019 08/07/2019 Trần Quý Thái
1685/UBND-TNMT V/v đề nghị thu hồi đất của dự án xây dựng nhà ở bán cho cán bộ Huyện ủy, UBND huyện Thanh Trì và Ban QLDA thủy lợi 401 tại khu vực Đầm Ấu, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai 04/07/2019 Nguyễn Kiều Oanh
202/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng 1/2 cầu Đền Lừ và tuyến đường 2,5 phía Bắc khu công nghiệp Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 04/07/2019 Đỗ Thanh Tùng
1648/UBND-LĐTBXH V/v triển khai kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019 01/07/2019 Trần Quý Thái
1647/UBND-LĐTB&XH V/v thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2008 về xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có TNMT, MD 01/07/2019 Trần Quý Thái
2046/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND Quận (đồng chí Trần Quý Thái - PCT UBND Quận) 28/06/2019 Tạ Việt Dũng
1627/UBND-TNMT V/v tiếp nhận và cấp GCNQSD đất đối với các trường hợp sử dụng đất không còn công trình nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chưa ký hợp đồng thuê nhà ở sau ngày Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ 28/06/2019 Nguyễn Kiều Oanh
1616/UBND-TP V/v triển khai cuộc thi Hòa giải viên giỏi trên địa bàn Thành phố Hà Nội 26/06/2019 Trần Quý Thái
2024/TB-UBND Về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND Quận (đồng chí Nguyễn Kiều Oanh - PCT UBND Quận) 20/06/2019 Tạ Việt Dũng
185/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị mới Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 13/06/2019 Nguyễn Kiều Oanh