Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
2109/TB-UBND Thông báo về việc tạm hoãn lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND Quận (đồng chí Nguyễn Kiều Oanh - PCT UBND quận) 18/07/2019 Tạ Việt Dũng
2093/TB-UBND V/v thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND Quận (đồng chí Đỗ Thanh Tùng - PCT UBND quận) 15/07/2019 Tạ Việt Dũng
261/TB-BTCD Về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Thường trực Quận ủy 10/07/2019 Tạ Việt Dũng
2075/TB-UBND Về việc tạm hoãn lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND Quận 08/07/2019 Tạ Việt Dũng
49/BC-BCĐ Kết quả hoạt động công tác Y tế trường học năm 2018-2019 08/07/2019 Trần Quý Thái
1685/UBND-TNMT V/v đề nghị thu hồi đất của dự án xây dựng nhà ở bán cho cán bộ Huyện ủy, UBND huyện Thanh Trì và Ban QLDA thủy lợi 401 tại khu vực Đầm Ấu, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai 04/07/2019 Nguyễn Kiều Oanh
202/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng 1/2 cầu Đền Lừ và tuyến đường 2,5 phía Bắc khu công nghiệp Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 04/07/2019 Đỗ Thanh Tùng
1648/UBND-LĐTBXH V/v triển khai kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019 01/07/2019 Trần Quý Thái
1647/UBND-LĐTB&XH V/v thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2008 về xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có TNMT, MD 01/07/2019 Trần Quý Thái
2046/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND Quận (đồng chí Trần Quý Thái - PCT UBND Quận) 28/06/2019 Tạ Việt Dũng
1627/UBND-TNMT V/v tiếp nhận và cấp GCNQSD đất đối với các trường hợp sử dụng đất không còn công trình nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chưa ký hợp đồng thuê nhà ở sau ngày Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ 28/06/2019 Nguyễn Kiều Oanh
1616/UBND-TP V/v triển khai cuộc thi Hòa giải viên giỏi trên địa bàn Thành phố Hà Nội 26/06/2019 Trần Quý Thái
2024/TB-UBND Về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND Quận (đồng chí Nguyễn Kiều Oanh - PCT UBND Quận) 20/06/2019 Tạ Việt Dũng
185/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị mới Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 13/06/2019 Nguyễn Kiều Oanh
1514//UBND-TNMT V/v giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND thành phố Hà Nội 13/06/2019 Nguyễn Kiều Oanh
1486/UBND-TNMT V/v kiểm tra, rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai đối với các trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh nhưng chưa có quyết định cho thuê đất, hợp đồng cho thuê đất 12/06/2019 Nguyễn Kiều Oanh
2381/BCĐ-SGDĐT V/v điều chỉnh thời gian triển khai một số nhiệm vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019-2020 11/06/2019 Chử Xuân Dũng
2542/QĐ-UBND V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân quận Hoàng Mai 10/06/2019 Nguyễn Quang Hiếu
1467/UBND-TNMT V/v thực hiện Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND thành phố Hà Nội 10/06/2019 Nguyễn Kiều Oanh
2544/QĐ-UBND Ban hành Nội quy về việc tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân quận Hoàng Mai 10/06/2019 Nguyễn Quang Hiếu