Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
6528/QĐ-UBND V/v điều chỉnh diện tích thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ trên địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai - Bùi Nam Trung (đã chết), đại diện là bà Bùi Thị Hạnh 25/10/2019 Nguyễn Kiều Oanh
6527/QĐ-UBND V/v điều chỉnh diện tích thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ trên địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Văn 25/10/2019 Nguyễn Kiều Oanh
6526/QĐ-UBND V/v điều chỉnh diện tích thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ trên địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai - Đặng Văn Bể 25/10/2019 Nguyễn Kiều Oanh
6525/QĐ-UBND V/v điều chỉnh diện tích thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ trên địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai - Bùi Đức Tiến 25/10/2019 Nguyễn Kiều Oanh
6524/QĐ-UBND V/v điều chỉnh diện tích thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ trên địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai - Trịnh Thị Trọng 25/10/2019 Nguyễn Kiều Oanh
6523/QĐ-UBND V/v điều chỉnh diện tích thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ trên địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai - Đặng Văn Hải 25/10/2019 Nguyễn Kiều Oanh
6522/QĐ-UBND V/v điều chỉnh diện tích thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ trên địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai - Lê Thị Hợi 25/10/2019 Nguyễn Kiều Oanh
6511/QĐ-UBND V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Nguyễn Cát Lục và Trương Thị Hiền 25/10/2019 Nguyễn Kiều Oanh
491/TB-BTCD V/v tạm hoãn lịch tiếp công dân của Thường trực Quận ủy (đồng chí Nguyễn Đức Vinh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai) 24/10/2019 Tạ Việt Dũng
2621/UBND-LĐTBXH V/v triển khai các giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động các tháng cuối năm 2019 22/10/2019 Trần Quý Thái
6474/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ trên địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Trịnh Sỹ 21/10/2019 Nguyễn Kiều Oanh
6473/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ trên địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Đặng Minh Thịnh 21/10/2019 Nguyễn Kiều Oanh
6475/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ trên địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Lê Trọng Bài 21/10/2019 Nguyễn Kiều Oanh
6279/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì (bao gồm các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4, HH, CCKV2, CCKV3) trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai - Trần Thị Lụa (đã chết) người đại diện là ông Lương Văn Hóa 17/10/2019 Đỗ Thanh Tùng
6278/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì (bao gồm các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4, HH, CCKV2, CCKV3) trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai - Vương Thị Đo (đã chết) người đại diện là bà Trần Thanh Tâm 17/10/2019 Đỗ Thanh Tùng
6277/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì (bao gồm các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4, HH, CCKV2, CCKV3) trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai - Trần Văn Thiết (đã chết) người đại diện là bà Tạ Thị Vinh 17/10/2019 Đỗ Thanh Tùng
6276/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì (bao gồm các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4, HH, CCKV2, CCKV3) trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai - Trần Thị Ngọc 17/10/2019 Đỗ Thanh Tùng
6275/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì (bao gồm các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4, HH, CCKV2, CCKV3) trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai - Trần Văn Sáng (đã chết) người đại diện là bà Hoàng Thị Thiết 17/10/2019 Đỗ Thanh Tùng
6274/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì (bao gồm các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4, HH, CCKV2, CCKV3) trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai - Hoàng Văn Mùa (đã chết) người đại diện là ông Hoàng Văn Hưng-Hoàng Văn Bắc 17/10/2019 Đỗ Thanh Tùng
6273/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng-Thanh Trì (bao gồm các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4, HH, CCKV2, CCKV3) trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai - Bùi Thị Hiền (đã chết), người đại diện là ông Dương Văn Lương 17/10/2019 Đỗ Thanh Tùng