Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
3159/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường THCS Hoàng Liệt (ô F6/TH1) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Đình Mạnh 15/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3158/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường THCS Hoàng Liệt (ô F6/TH1) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Đình Quỳnh 15/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3157/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường THCS Hoàng Liệt (ô F6/TH1) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Lưu Thị Việt (Soạn) 15/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3156/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường THCS Hoàng Liệt (ô F6/TH1) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Lưu Bách Ngạnh (Vụ) 15/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3155/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường THCS Hoàng Liệt (ô F6/TH1) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Lưu Thị Viền 15/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3154/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường THCS Hoàng Liệt (ô F6/TH1) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Lưu Bách Ngọc (Nho) 15/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3153/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường THCS Hoàng Liệt (ô F6/TH1) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Lưu Thị My (Văn) 15/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3038/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở phòng Cảnh sát PCCC số 8 thuộc Cảnh sát PCCC Hà Nội, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Hợp tác xã nông nghiệp Thanh Mai 13/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3037/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở phòng Cảnh sát PCCC số 8 thuộc Cảnh sát PCCC Hà Nội, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Đỗ Thị Kim Oanh 13/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3036/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở phòng Cảnh sát PCCC số 8 thuộc Cảnh sát PCCC Hà Nội, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Nguyễn Thị Gái 13/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3035/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở phòng Cảnh sát PCCC số 8 thuộc Cảnh sát PCCC Hà Nội, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Nguyễn Hữu Hoàng 13/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3034/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở phòng Cảnh sát PCCC số 8 thuộc Cảnh sát PCCC Hà Nội, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Ngô Thị Được 13/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3033/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở phòng Cảnh sát PCCC số 8 thuộc Cảnh sát PCCC Hà Nội, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Chu Thị Thành 13/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3032/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở phòng Cảnh sát PCCC số 8 thuộc Cảnh sát PCCC Hà Nội, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Dương Thị Thu 13/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3031/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở phòng Cảnh sát PCCC số 8 thuộc Cảnh sát PCCC Hà Nội, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Doãn Đức 13/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3030/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở phòng Cảnh sát PCCC số 8 thuộc Cảnh sát PCCC Hà Nội, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Nguyễn Đình Thanh 13/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3019/QĐ-UBND V/v giao 60m2 đất dịch vụ cho ông Nguyễn Đình Hợp tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 13/04/2020 Nguyễn Kiều Oanh
3011/QĐ-UBND V/v thu hồi các Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 và số 6611/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND quận Hoàng Mai 09/04/2020 Nguyễn Kiều Oanh
3010/QĐ-UBND V/v thu hồi các Quyết định số 6729/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 và số 6730/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND quận Hoàng Mai 09/04/2020 Nguyễn Kiều Oanh
887/UBND-LĐTB&XH V/v thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 09/04/2020 Trần Quý Thái