Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
135/KH-UBND Thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia ủng hộ xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2020 07/04/2020 Trần Quý Thái
2900/QĐ-UBND V/v thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX887636 đã được UBND quận Hoàng Mai cấp ngày 05/10/2015 theo Quyết định số 7643/QĐ-UBND cho ông Nguyễn Thanh Sơn và bà Nguyễn Thị Thanh Kim Dung tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 03/04/2020 Nguyễn Kiều Oanh
2899/QĐ-UBND V/v giao 60m2 đất dịch vụ cho ông Nguyễn Xuân Cà tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 03/04/2020 Nguyễn Kiều Oanh
1342/QĐ-UBND Về việc tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt năm 2020 01/04/2020 Nguyễn Đức Chung
781/UBND-VP V/v phân công lịch trực, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020 01/04/2020 Nguyễn Quang Hiếu
2890/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Chung 31/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
2889/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai - Cung Thị Minh (Diên) 31/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
2872/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai - Nguyễn Nhân Sơn 31/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
2871/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai - Hoàng Thị Oanh 31/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
2870/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai - Hoàng Quốc Công 31/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
2869/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai - Cung Văn Lệ (Sáng) 31/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
2868/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Kim Hiền 31/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
2867/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai - Cung Thị Nga (Tạo) 31/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
2866/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai - Nguyễn Đức Tri 31/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
2865/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai - Hoàng Thị Minh (Điểm) 31/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
2864/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai - Cung Thị Vinh (Điểm) 31/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
2863/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai - Cung Thị Nguyệt (Miêu) 31/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
2133/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Lương Văn Khanh 27/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
2132/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Vũ Thị Vân 27/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
2131/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Đính 27/03/2020 Đỗ Thanh Tùng