Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
2130/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Hợi 27/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
2129/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Huân 27/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
2128/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Luân 27/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
2127/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Vũ Văn Đồng 27/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
2126/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Tiến (Nghĩa) 27/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
2125/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Thắng (Hiên) 27/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
224/TB-UBND Công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Hoàng Mai 26/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
123/KH-UBND Tổ chức tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động quận Hoàng Mai năm 2020 25/03/2020 Trần Quý Thái
42-CT/TW Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 24/03/2020 Trần Quốc Vượng
2046/QĐ-UBND V/v điều chỉnh Quyết định số 7366/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND quận Hoàng Mai để thực hiện dự án KĐT mới Thịnh Liệt tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai 24/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
2045/QĐ-UBND V/v điều chỉnh Quyết định số 6045/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND quận Hoàng Mai để thực hiện dự án KĐT mới Thịnh Liệt tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai 24/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
2044/QĐ-UBND V/v điều chỉnh Quyết định số 7364/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND quận Hoàng Mai để thực hiện dự án KĐT mới Thịnh Liệt tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai 24/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
2043/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án KĐT mới Thịnh Liệt tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai - Trần Thị Phương 24/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
2042/QĐ-UBND V/v điều chỉnh Quyết định số 7363/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND quận Hoàng Mai để thực hiện dự án KĐT mới Thịnh Liệt tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai 24/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
680/UBND-TNMT V/v giải quyết đơn kiến nghị ngày 21/11/2019 của ông Bùi Mạnh Phong 24/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
221/TB-UBND V/v thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND Quận (đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận) 24/03/2020 Tạ Việt Dũng
1588/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Hợi (là con) 23/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
1587/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Trần Văn Thông 23/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
1586/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Bảo 23/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
1585/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Đỗ Văn Sửu 23/03/2020 Đỗ Thanh Tùng