Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1584/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Mùi (Cống) 23/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
1583/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Chựng 23/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
1582/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Vũ Thị Thân 23/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
1581/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Nhanh 23/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
1580/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Đỗ Thị Mai 23/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
653/UBND-TP V/v triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp 23/03/2020 Nguyễn Quang Hiếu
1317/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Phú 20/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
1316/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Chiến 20/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
1315/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Dũng (Ngỏ) 20/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
1314/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Duy Nam (Thúy Hằng) 20/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
1313/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Hiền 20/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
1312/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Dung (Phong) 20/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
1311/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Cường 20/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
1310/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Mai 20/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
116/KH-UBND Thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 trên địa bàn quận Hoàng Mai 20/03/2020 Trần Quý Thái
645/UBND-TNMT V/v giao nhiệm vụ các đơn vị đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận do ông Bùi Mạnh Phong và bà Nguyễn Thị Kim Loan đề nghị tại phường Thịnh Liệt 20/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
504/UBND-TNMT V/v cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân còn lại tại khu tập thể X55, phường Lĩnh Nam 12/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
981/QĐ-UBND V/v giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Canh tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 12/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
495/UBND-TCKH V/v Quản lý, sử dụng tài sản cố định, cơ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Quận 11/03/2020 Nguyễn Quang Hiếu
103/KH-UBND Giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2020 11/03/2020 Trần Quý Thái