Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
5854/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Phùng Đăng Nghi 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5853/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Tuấn Cường 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5852/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Hòa 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5851/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Phùng Văn Lâm 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5850/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Mạnh Hùng 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5860/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Phùng Thị Tý (đã chết) - Nguyễn Thị Thu Tiến, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Văn Viễn, Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Thị Thịnh 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5859/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Phùng Đình Chuộng 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5858/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Đông 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5857/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Phùng Thị Hẹ (đã chết)- Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Đọc 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5856/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Bùi Thị Nhẫn 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5855/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Khu nhà ở gia đình quân đội trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Bùi Văn Trực (đã chết) - Bùi Văn Tuất, Nguyễn Thị Cương 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5821/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ khu đô thị Đồng Tầu đến đường Tam Trinh) thuộc phường Thịnh Liệt - Bùi Thị Hồng 09/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
119/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản 07/10/2020 Nguyễn Xuân Phúc
2564/UBND-TP V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây dựng dự toán năm 2021 06/10/2020 Trần Quý Thái
5797/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ KĐT Đồng Tàu đến đường Tam Trinh) tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Trần Văn Lợi 05/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
5796/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ KĐT Đồng Tàu đến đường Tam Trinh) tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Nguyễn Thị Đảm 05/10/2020 Đỗ Thanh Tùng
2532/UBND-TNMT V/v tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 trên địa bàn quận Hoàng Mai 02/10/2020 Nguyễn Kiều Oanh
06/CT-UBND V/v Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 01/10/2020 Nguyễn Quang Hiếu
2517/UBND-TTVHTTTT V/v phân công nhiệm vụ phối hợp tổ chức giải vô địch Cờ vua toàn quốc năm 2020 30/09/2020 Trần Quý Thái
25/2020/TT-BCT Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng 29/09/2020 Trần Tuấn Anh