Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
275/KH-UBND Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 quận Hoàng Mai 25/09/2020 Trần Quý Thái
273/KH-UBND Triển khai công tác Y tế trường học năm học 2020-2021 trên địa bàn quận Hoàng Mai 24/09/2020 Trần Quý Thái
5607/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai - Đào Văn Thân 17/09/2020 Nguyễn Kiều Oanh
5606/QĐ-UBND V/v điều chỉnh Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND quận Hoàng Mai để thực hiện dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai 17/09/2020 Nguyễn Kiều Oanh
5605/QĐ-UBND V/v điều chỉnh Quyết định số 8084/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND quận Hoàng Mai để thực hiện dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai - Vũ Ngọc Ngà 17/09/2020 Nguyễn Kiều Oanh
5604/QĐ-UBND V/v điều chỉnh Quyết định số 8087/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND quận Hoàng Mai để thực hiện dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai 17/09/2020 Nguyễn Kiều Oanh
264/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án xây dụng tuyến đường vào trường Tiểu học chất lượng cao Yên Sở tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 17/09/2020 Đỗ Thanh Tùng
5594/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ khu đô thị Đồng Tàu đến đường Tam Trinh) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai 16/09/2020 Đỗ Thanh Tùng
5593/QĐ-UBND V/v hủy Giấy chứng nhận QSD đát số AĐ 625724 của bà Bùi Thị Bắc tại phường Thanh Trì đã được UBND quận Hoàng Mai cấp ngày 28/12/2006 16/09/2020 Nguyễn Kiều Oanh
262/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam theo quy hoạch tại phường Lĩnh Nam 15/09/2020 Đỗ Thanh Tùng
5534/QĐ-UBND Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Ngô Ngọc Hồng và bà Nguyễn Thị Kim Hà 11/09/2020 Nguyễn Kiều Oanh
5503/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ KĐT Đồng Tầu đến đường Tam Trinh) thuộc phường Thịnh Liệt - Vũ Quang Cường 10/09/2020 Đỗ Thanh Tùng
5502/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ KĐT Đồng Tầu đến đường Tam Trinh) thuộc phường Thịnh Liệt - Nguyễn Văn Thọ 10/09/2020 Đỗ Thanh Tùng
5501/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ KĐT Đồng Tầu đến đường Tam Trinh) thuộc phường Thịnh Liệt - Nguyễn Huy Hồng 10/09/2020 Đỗ Thanh Tùng
5500/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ KĐT Đồng Tầu đến đường Tam Trinh) thuộc phường Thịnh Liệt - Lê Thị Thảo 10/09/2020 Đỗ Thanh Tùng
5499/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ KĐT Đồng Tầu đến đường Tam Trinh) thuộc phường Thịnh Liệt - Nguyễn Thị Tình 10/09/2020 Đỗ Thanh Tùng
5498/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ KĐT Đồng Tầu đến đường Tam Trinh) thuộc phường Thịnh Liệt - Nguyễn Thị Chinh 10/09/2020 Đỗ Thanh Tùng
5497/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ KĐT Đồng Tầu đến đường Tam Trinh) thuộc phường Thịnh Liệt - Lê Thị Xuyến 10/09/2020 Đỗ Thanh Tùng
5496/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ KĐT Đồng Tầu đến đường Tam Trinh) thuộc phường Thịnh Liệt - Lê Đức Thắng 10/09/2020 Đỗ Thanh Tùng
5495/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ KĐT Đồng Tầu đến đường Tam Trinh) thuộc phường Thịnh Liệt - Lê Văn Chiến 10/09/2020 Đỗ Thanh Tùng