Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
4606/QĐ-UBND V/v giao 60 m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Mai Thị Bích Yến tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 08/07/2020 Nguyễn Kiều Oanh
4605/QĐ-UBND V/v giao 60 m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Lưu Thị Sơn tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 08/07/2020 Nguyễn Kiều Oanh
4604/QĐ-UBND V/v giao 60 m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Sinh tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 08/07/2020 Nguyễn Kiều Oanh
4603/QĐ-UBND V/v giao 60 m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hiền tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 08/07/2020 Nguyễn Kiều Oanh
4602/QĐ-UBND V/v giao 60 m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Sơn tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 08/07/2020 Nguyễn Kiều Oanh
4601/QĐ-UBND V/v giao 60 m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Minh tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 08/07/2020 Nguyễn Kiều Oanh
4614/QĐ-UBND V/v giao 60 m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Lương tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 08/07/2020 Nguyễn Kiều Oanh
4613/QĐ-UBND V/v giao 60 m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Dung tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 08/07/2020 Nguyễn Kiều Oanh
4612/QĐ-UBND V/v giao 60 m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình ông Lưu Bách Tiến tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 08/07/2020 Nguyễn Kiều Oanh
4611/QĐ-UBND V/v giao 60 m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Dinh tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 08/07/2020 Nguyễn Kiều Oanh
4610/QĐ-UBND V/v giao 60 m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Lưu Thị Hằng tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 08/07/2020 Nguyễn Kiều Oanh
4609/QĐ-UBND V/v giao 60 m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mùi tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 08/07/2020 Nguyễn Kiều Oanh
75/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 01/07/2020 Nguyễn Xuân Phúc
1596/UBND-TCKH V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025 và chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025 30/06/2020 Nguyễn Quang Hiếu
4297/QĐ-UBND V/v giao 60 m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Phạm Thị Hảo tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 30/06/2020 Nguyễn Kiều Oanh
4296/QĐ-UBND V/v giao 60 m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình ông Ngô Văn Sự tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 30/06/2020 Nguyễn Kiều Oanh
4295/QĐ-UBND V/v giao 60 m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Lưu Thị Hợi tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 30/06/2020 Nguyễn Kiều Oanh
4294/QĐ-UBND V/v giao 60 m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình ông Nguyễn Như Đạt tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 30/06/2020 Nguyễn Kiều Oanh
4293/QĐ-UBND V/v giao 60 m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Ngô Thị Chang tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 30/06/2020 Nguyễn Kiều Oanh
04/CT-UBND V/v Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Hoàng Mai giai đoạn 05 năm 2021-2025 29/06/2020 Nguyễn Quang Hiếu