Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
4281/QĐ-UBND V/v công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Tạ Thị Thu và ông Vũ Quang Hóa tại tổ 17 phường Định Công, quận Hoàng Mai 17/07/2017 Nguyễn Kiều Oanh
4267/QĐ-UBND V/v cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Quỵnh và bà Lê Thùy Anh tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 14/07/2017 Nguyễn Kiều Oanh
213/KH-UBND Thực hiện Quy định về xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Hoàng Mai 13/07/2017 Nguyễn Quang Hiếu
199/KH-UBND Khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn quận Hoàng Mai 04/07/2017 Nguyễn Quang Hiếu
4034/QĐ-UBND V/v công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Vũ Xuân Nghiêm và bà Cao Thị Yến tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội 04/07/2017 Nguyễn Kiều Oanh
4033/QĐ-UBND V/v cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Minh Hải tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 04/07/2017 Nguyễn Kiều Oanh
09/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hoàng Mai 03/07/2017 Nguyễn Quang Hiếu
3933/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư GPMB và san nền sơ bộ khu đô thị Tây Nam Kim Giang I tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Cung Dương Quế) 30/06/2017 Nguyễn Quang Hiếu
3932/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư GPMB và san nền sơ bộ khu đô thị Tây Nam Kim Giang I tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Cung Thị Oanh) 30/06/2017 Nguyễn Quang Hiếu
3931/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư GPMB và san nền sơ bộ khu đô thị Tây Nam Kim Giang I tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Nguyễn Thị Bá) 30/06/2017 Nguyễn Quang Hiếu
3930/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư GPMB và san nền sơ bộ khu đô thị Tây Nam Kim Giang I tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Đinh Quốc Cường) 30/06/2017 Nguyễn Quang Hiếu
3939/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư GPMB và san nền sơ bộ khu đô thị Tây Nam Kim Giang I tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Phạm Thị Vẽ) 30/06/2017 Nguyễn Quang Hiếu
1777/UBND-TNMT V/v giải quyết kiến nghị của ông Phạm Văn Thuấn và bà Hoàng Thị Tú Oanh tại phường Hoàng Văn Thụ đề nghị xem xét lại nghĩa vụ tài chính (không phải nộp thuế thu nhập cá nhân) khi cấp GCNQSD đất tại Quyết định số 3821/QĐ-UB ngày 01/7/2016 của UBND quận Hoàng Mai 30/06/2017 Nguyễn Kiều Oanh
3832/QĐ-UBND V/v công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Vũ Bảo Lộc và bà Lê Thị Châu tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 27/06/2017 Nguyễn Kiều Oanh
1675/UBND-TNMT V/v giải quyết kiến nghị của bà Tạ Kim Tuyến ở số 8B ngách 36/46 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 22/06/2017 Nguyễn Kiều Oanh
06/2017/QH14 Luật đường sắt 16/06/2017 Nguyễn Thị Kim Ngân
3725/QĐ-UBND V/v công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bàTrần Thị Anh Thư (là người đại diện của những người được thừa kế) tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 16/06/2017 Nguyễn Kiều Oanh
3726/QĐ-UBND V/v công nhận QSD đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Lê Thị Doan " là người đại diện của những người thừa kế gồm: ông Lưu Đức Trung, bà Lưu Ngọc Hiền" tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai 16/06/2017 Nguyễn Kiều Oanh
1523/UBND-TNMT V/v thực hiện Văn bản số 4124/STNMT-CCQLĐĐ ngày 30/5/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc lập, hoàn thiện hồ sơ để cấp GCNQSD đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn 12/06/2017 Nguyễn Kiều Oanh
174/KH-UBND Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2017 12/06/2017 Nguyễn Quang Hiếu