Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
353/TB-UBND Về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND Quận (đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch UBND Quận) 26/04/2021 Tạ Việt Dũng
867/UBND-VHTT V/v thực hiện Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội 20/04/2021 Trần Quý Thái
2122/QĐ-UBND V/v thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo ATTP phục vụ Tháng hành động vì an toàn thực phầm quận Hoàng Mai năm 2021 19/04/2021 Nguyễn Minh Tâm
146/KH-UBND Triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm quận Hoàng Mai năm 2021 19/04/2021 Trần Quý Thái
828/UBND-TP V/v tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 16/04/2021 Trần Quý Thái
144/KH-UBND V/v thu hồi đất đối với 03 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án xây dựng phòng khám đa khoa Lĩnh Nam thuộc phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 15/04/2021 Đỗ Thanh Tùng
2010/QĐ-UBND V/v hu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng phòng khám đa khoa Lĩnh Nam tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai - Đỗ Thị Láng 13/04/2021 Đỗ Thanh Tùng
2051/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Tổng công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị - Bộ Xây dựng đang quản lý 13/04/2021 Đỗ Thanh Tùng
2050/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (do UBND phường Hoàng Liệt đang quản lý) 13/04/2021 Đỗ Thanh Tùng
2020/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Trụ 13/04/2021 Đỗ Thanh Tùng
2021/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Viên 13/04/2021 Đỗ Thanh Tùng
2022/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Thảo 13/04/2021 Đỗ Thanh Tùng
2023/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Chiến 13/04/2021 Đỗ Thanh Tùng
2024/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Phùng Đăng Chiểu 13/04/2021 Đỗ Thanh Tùng
2025/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Phùng Văn Hiền 13/04/2021 Đỗ Thanh Tùng
2026/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Phúc (Xuân) 13/04/2021 Đỗ Thanh Tùng
2027/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Phùng Đình Lợi 13/04/2021 Đỗ Thanh Tùng
2028/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Hoan 13/04/2021 Đỗ Thanh Tùng
2029/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Vinh 13/04/2021 Đỗ Thanh Tùng
2030/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Thắng 13/04/2021 Đỗ Thanh Tùng