Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
8845/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1) phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - Vũ Khắc Mẫn 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8844/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1) phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - Trần Thị Việt 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8843/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1) phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - Lê Thị Thanh Thủy 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8842/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1) phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - Vũ Trọng Ý và Trịnh Thị Bình 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8841/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1) phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - Nguyễn Thị Chuốt 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8840/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1) phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - Bùi Thị Dung 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8839/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1) phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - Hoàng Thị Oanh 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8838/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1) phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - Nguyễn Thị Chinh 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8837/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1) phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - Nguyễn Đình Ước 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8836/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1) phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - Mai Xuân Thu 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8835/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1) phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - Phạm Thị Lâm 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8834/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1) phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - Chu Thị Thục và Nguyễn Trọng Nhâm 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8833/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1) phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - Hoàng Thị Lan Anh 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8832/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1) phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - Vũ Huy Hoàng (Hoằng) 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
3390/UBND-TCKH V/v hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 31/12/2019 Nguyễn Quang Hiếu
8184/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án xây dựng đường Tam Trinh trên đia bàn phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
584/PGD&ĐT Nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai 31/12/2019 Phạm Đàm Thục Hạnh
8180/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án điều chỉnh, bổ sung hỗ trợ tự lo tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án GPMB khuôn viên chùa Pháp Vân tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 30/12/2019 Nguyễn Kiều Oanh
7795/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao THCS Yên Sở (ô D3/TH1) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Đỗ Thị Khang) 30/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7794/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao THCS Yên Sở (ô D3/TH1) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Nguyễn Văn Ngọc (Nhẫn)) 30/12/2019 Đỗ Thanh Tùng