Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
3735/QĐ-UBND V/v giao 104,4m2 đất ở tại đô thị cho ông (bà) Trần Tuấn Anh tại lô 20 khu nhà vườn ký hiệu ĐNV3, di dân Đền Lừ III và đấu giá quyền sử dụng đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 01/06/2020 Nguyễn Kiều Oanh
3705/QĐ-UBND V/v giao 60m2 đất dịch vụ cho ông Nguyễn Như Tuân "là người đại diện cho các ông (bà) gồm: Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thúy Vân, Nguyễn Như Tuấn và Nguyễn Như Tuân" tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 27/05/2020 Nguyễn Kiều Oanh
3704/QĐ-UBND V/v giao 104,9m2 đất ở tại đô thị cho ông (bà) Nguyễn Thị Sao tại lô 22 khu nhà vườn ký hiệu ĐNV3, di dân Đền Lừ III và đấu giá quyền sử dụng đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 27/05/2020 Nguyễn Kiều Oanh
3703/QĐ-UBND V/v giao 106,6m2 đất ở tại đô thị cho ông (bà) Nguyễn Anh Tuấn tại lô 7 khu nhà vườn ký hiệu ĐNV3, di dân Đền Lừ III và đấu giá quyền sử dụng đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 27/05/2020 Nguyễn Kiều Oanh
3702/QĐ-UBND V/v giao 108m2 đất ở tại đô thị cho ông (bà) Đỗ Ngọc Thạch tại lô 33 khu nhà vườn ký hiệu ĐNV3, di dân Đền Lừ III và đấu giá quyền sử dụng đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 27/05/2020 Nguyễn Kiều Oanh
3701/QĐ-UBND V/v giao 104m2 đất ở tại đô thị cho ông (bà) Nguyễn Văn Tân tại lô 19 khu nhà vườn ký hiệu ĐNV3, di dân Đền Lừ III và đấu giá quyền sử dụng đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 27/05/2020 Nguyễn Kiều Oanh
3700/QĐ-UBND V/v giao 105,2m2 đất ở tại đô thị cho ông (bà) Bùi Quang Huy tại lô 23 khu nhà vườn ký hiệu ĐNV3, di dân Đền Lừ III và đấu giá quyền sử dụng đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 27/05/2020 Nguyễn Kiều Oanh
3699/QĐ-UBND V/v giao 107,7m2 đất ở tại đô thị cho ông (bà) Đỗ Ngọc Thạch tại lô 32 khu nhà vườn ký hiệu ĐNV3, di dân Đền Lừ III và đấu giá quyền sử dụng đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 27/05/2020 Nguyễn Kiều Oanh
3698/QĐ-UBND V/v giao 104m2 đất ở tại đô thị cho ông (bà) Lã Minh Quang tại lô 16 khu nhà vườn ký hiệu ĐNV3, di dân Đền Lừ III và đấu giá quyền sử dụng đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 27/05/2020 Nguyễn Kiều Oanh
3697/QĐ-UBND V/v giao 104,3m2 đất ở tại đô thị cho ông (bà) Nguyễn Thị Phương tại lô 15 khu nhà vườn ký hiệu ĐNV3, di dân Đền Lừ III và đấu giá quyền sử dụng đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 27/05/2020 Nguyễn Kiều Oanh
3696/QĐ-UBND V/v giao 107,4m2 đất ở tại đô thị cho ông (bà) Nguyễn Thị Vân tại lô 31 khu nhà vườn ký hiệu ĐNV3, di dân Đền Lừ III và đấu giá quyền sử dụng đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 27/05/2020 Nguyễn Kiều Oanh
3695/QĐ-UBND V/v giao 139m2 đất ở tại đô thị cho ông (bà) Đỗ Ngọc Thạch tại lô 34 khu nhà vườn ký hiệu ĐNV3, di dân Đền Lừ III và đấu giá quyền sử dụng đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 27/05/2020 Nguyễn Kiều Oanh
3694/QĐ-UBND V/v giao 104,6m2 đất ở tại đô thị cho ông (bà) Ngô Thị Tuyết tại lô 21 khu nhà vườn ký hiệu ĐNV3, di dân Đền Lừ III và đấu giá quyền sử dụng đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 27/05/2020 Nguyễn Kiều Oanh
3693/QĐ-UBND V/v giao 105,4m2 đất ở tại đô thị cho ông (bà) Đoàn Minh Trung tại lô 24 khu nhà vườn ký hiệu ĐNV3, di dân Đền Lừ III và đấu giá quyền sử dụng đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 27/05/2020 Nguyễn Kiều Oanh
3692/QĐ-UBND V/v giao 108m2 đất ở tại đô thị cho ông (bà) Lương Thanh Hải tại lô 2 khu nhà vườn ký hiệu ĐNV3, di dân Đền Lừ III và đấu giá quyền sử dụng đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 27/05/2020 Nguyễn Kiều Oanh
3691/QĐ-UBND V/v giao 106,9m2 đất ở tại đô thị cho ông (bà) Phạm Kiều Minh Khuyến tại lô 6 khu nhà vườn ký hiệu ĐNV3, di dân Đền Lừ III và đấu giá quyền sử dụng đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 27/05/2020 Nguyễn Kiều Oanh
3690/QĐ-UBND V/v giao 137m2 đất ở tại đô thị cho ông (bà) Nguyễn Văn Tân tại lô 18 khu nhà vườn ký hiệu ĐNV3, di dân Đền Lừ III và đấu giá quyền sử dụng đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 27/05/2020 Nguyễn Kiều Oanh
3689/QĐ-UBND V/v giao 135,7m2 đất ở tại đô thị cho ông (bà) Lương Thành Văn tại lô 17 khu nhà vườn ký hiệu ĐNV3, di dân Đền Lừ III và đấu giá quyền sử dụng đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 27/05/2020 Nguyễn Kiều Oanh
3688/QĐ-UBND V/v giao 104,9m2 đất ở tại đô thị cho ông (bà) Hoàng Thu Hương tại lô 13 khu nhà vườn ký hiệu ĐNV3, di dân Đền Lừ III và đấu giá quyền sử dụng đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 27/05/2020 Nguyễn Kiều Oanh
3687/QĐ-UBND V/v giao 107m2 đất ở tại đô thị cho ông Nguyễn Đình Thiện tại lô 30 khu nhà vườn ký hiệu ĐNV3, di dân Đền Lừ III và đấu giá quyền sử dụng đất, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 27/05/2020 Nguyễn Kiều Oanh