Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1316/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Chiến 20/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
1315/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Dũng (Ngỏ) 20/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
1314/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Duy Nam (Thúy Hằng) 20/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
1313/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Hiền 20/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
1312/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Dung (Phong) 20/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
1311/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Cường 20/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
1310/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Mai 20/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
116/KH-UBND Thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 trên địa bàn quận Hoàng Mai 20/03/2020 Trần Quý Thái
645/UBND-TNMT V/v giao nhiệm vụ các đơn vị đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận do ông Bùi Mạnh Phong và bà Nguyễn Thị Kim Loan đề nghị tại phường Thịnh Liệt 20/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
504/UBND-TNMT V/v cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân còn lại tại khu tập thể X55, phường Lĩnh Nam 12/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
981/QĐ-UBND V/v giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Canh tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 12/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
495/UBND-TCKH V/v Quản lý, sử dụng tài sản cố định, cơ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Quận 11/03/2020 Nguyễn Quang Hiếu
103/KH-UBND Giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2020 11/03/2020 Trần Quý Thái
980/SCT-QLTM V/v triển khai thực hiện Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ 09/03/2020 Lê Hồng Thăng
1010/QĐ-UBND V/v Giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Toàn tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm phường Hoàng Liệt quận Hoàng Mai 09/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
1009/QĐ-UBND V/v Giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Lưu Thị Trại tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm phường Hoàng Liệt quận Hoàng Mai 09/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
1008/QĐ-UBND V/v Giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mắn tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm phường Hoàng Liệt quận Hoàng Mai 09/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
1007/QĐ-UBND V/v Giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Lưu Thị Chinh tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm phường Hoàng Liệt quận Hoàng Mai 09/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
1006/QĐ-UBND V/v Giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Lưu Thị Thuyết tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm phường Hoàng Liệt quận Hoàng Mai 09/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
1005/QĐ-UBND V/v Giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình ông Nguyễn Đình Hùng tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm phường Hoàng Liệt quận Hoàng Mai 09/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh