Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
3038/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở phòng Cảnh sát PCCC số 8 thuộc Cảnh sát PCCC Hà Nội, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Hợp tác xã nông nghiệp Thanh Mai 13/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3037/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở phòng Cảnh sát PCCC số 8 thuộc Cảnh sát PCCC Hà Nội, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Đỗ Thị Kim Oanh 13/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3036/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở phòng Cảnh sát PCCC số 8 thuộc Cảnh sát PCCC Hà Nội, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Nguyễn Thị Gái 13/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3035/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở phòng Cảnh sát PCCC số 8 thuộc Cảnh sát PCCC Hà Nội, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Nguyễn Hữu Hoàng 13/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3034/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở phòng Cảnh sát PCCC số 8 thuộc Cảnh sát PCCC Hà Nội, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Ngô Thị Được 13/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3033/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở phòng Cảnh sát PCCC số 8 thuộc Cảnh sát PCCC Hà Nội, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Chu Thị Thành 13/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3032/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở phòng Cảnh sát PCCC số 8 thuộc Cảnh sát PCCC Hà Nội, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Dương Thị Thu 13/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3031/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở phòng Cảnh sát PCCC số 8 thuộc Cảnh sát PCCC Hà Nội, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Doãn Đức 13/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3030/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở phòng Cảnh sát PCCC số 8 thuộc Cảnh sát PCCC Hà Nội, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Nguyễn Đình Thanh 13/04/2020 Đỗ Thanh Tùng
3019/QĐ-UBND V/v giao 60m2 đất dịch vụ cho ông Nguyễn Đình Hợp tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 13/04/2020 Nguyễn Kiều Oanh
3011/QĐ-UBND V/v thu hồi các Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 và số 6611/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND quận Hoàng Mai 09/04/2020 Nguyễn Kiều Oanh
3010/QĐ-UBND V/v thu hồi các Quyết định số 6729/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 và số 6730/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND quận Hoàng Mai 09/04/2020 Nguyễn Kiều Oanh
887/UBND-LĐTB&XH V/v thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 09/04/2020 Trần Quý Thái
135/KH-UBND Thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia ủng hộ xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2020 07/04/2020 Trần Quý Thái
2900/QĐ-UBND V/v thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX887636 đã được UBND quận Hoàng Mai cấp ngày 05/10/2015 theo Quyết định số 7643/QĐ-UBND cho ông Nguyễn Thanh Sơn và bà Nguyễn Thị Thanh Kim Dung tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 03/04/2020 Nguyễn Kiều Oanh
2899/QĐ-UBND V/v giao 60m2 đất dịch vụ cho ông Nguyễn Xuân Cà tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 03/04/2020 Nguyễn Kiều Oanh
1342/QĐ-UBND Về việc tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt năm 2020 01/04/2020 Nguyễn Đức Chung
781/UBND-VP V/v phân công lịch trực, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020 01/04/2020 Nguyễn Quang Hiếu
2890/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Chung 31/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
2889/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai - Cung Thị Minh (Diên) 31/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh