Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
2872/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai - Nguyễn Nhân Sơn 31/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
2871/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai - Hoàng Thị Oanh 31/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
2870/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai - Hoàng Quốc Công 31/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
2869/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai - Cung Văn Lệ (Sáng) 31/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
2868/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Kim Hiền 31/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
2867/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai - Cung Thị Nga (Tạo) 31/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
2866/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai - Nguyễn Đức Tri 31/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
2865/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai - Hoàng Thị Minh (Điểm) 31/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
2864/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai - Cung Thị Vinh (Điểm) 31/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
2863/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai - Cung Thị Nguyệt (Miêu) 31/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
2133/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Lương Văn Khanh 27/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
2132/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Vũ Thị Vân 27/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
2131/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Đính 27/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
2130/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Hợi 27/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
2129/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Huân 27/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
2128/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Luân 27/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
2127/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Vũ Văn Đồng 27/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
2126/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Tiến (Nghĩa) 27/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
2125/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Thắng (Hiên) 27/03/2020 Đỗ Thanh Tùng
224/TB-UBND Công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Hoàng Mai 26/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh