Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
765/QĐ-UBND V/v công nhận, cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Trung Hiếu và bà Trịnh Ánh Tuyết tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 03/03/2017 Nguyễn Kiều Oanh
764/QĐ-UBND V/v công nhận, cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Ngọc và bà Bùi Thị Duy Thính tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 03/03/2017 Nguyễn Kiều Oanh
399/UBND-YT V/v tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Lễ hội xuân 2017 01/03/2017 Trần Quý Thái
337/UBND-TNMT V/v thực hiện việc đăng ký đất đai (lần đầu) cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 01/9/2016 của Thành ủy, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/5/2016 của Thành phố và hướng dẫn tại Văn bản số 907/STNMT-CCQLĐĐ ngày 09/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường 24/02/2017 Nguyễn Kiều Oanh
539/QĐ-UBND Sửa đổi nội dung tại Điều 10, Điều 11 Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND quận Hoàng Mai 22/02/2017 Nguyễn Quang Hiếu
538/QĐ-UBND Đính chính Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND quận Hoàng Mai 22/02/2017 Nguyễn Quang Hiếu
50/KH-UBND Tuyên truyền, phổ biến Luật trẻ em trên địa bàn quận Hoàng Mai 21/02/2017 Trần Quý Thái
278/UBND-VP V/v thực hiện giao nhận hồ sơ giải quyết thủ tục công nhận quyền sử dụng đất giữa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận, phòng TNMT và UBND các phường 17/02/2017 Nguyễn Kiều Oanh
37/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/QU ngày 10/01/2017 của Quận ủy Hoàng Mai về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Hoàng Mai 02/02/2017 Trần Quý Thái
187/QĐ-UBND V/v hủy bỏ Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 và Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND quận Hoàng Mai về việc công nhận quyền sử dụng đất cho ông Phạm Gia Hiển, bà Nguyễn Thị Minh; và ông Phạm Minh Hoàng 20/01/2017 Nguyễn Kiều Oanh
175/QĐ-UBND V/v kiện toàn đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND quận và UBND các phường trên địa bàn quận Hoàng Mai 19/01/2017 Nguyễn Quang Hiếu
28/KH-UBND Tổ chức lễ hội Vật truyền thống phường Mai Động trong dịp tết cổ truyền dân tộc năm 2017 18/01/2017 Trần Quý Thái
29/KH-UBND Tổ chức lễ hội vật cầu phường Lĩnh Nam trong dịp Tết cổ truyền dân tộc năm 2017 18/01/2017 Trần Quý Thái
112/UBND-BBT V/v vướng mắc khi áp dụng chính sách GPMB kể từ có Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố 18/01/2017 Nguyễn Đức Hải
118/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án BT, HT khi Nhà nước thu hồi đất đối với 12 vị trí ngõ đi do UBND phường Mai Động quản lý để thực hiện dự án xây dựng đường Nguyễn Tam Trinh tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai 16/01/2017 Nguyễn Quang Hiếu
116/QĐ-UBND V/v thu hồi đất đối với 12 vị trí ngõ đi do UBND phường Mai Động quản lý để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Tam Trinh trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai 16/01/2017 Nguyễn Quang Hiếu
21/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 90/2016/NĐ-CP về điều trị nghiện các dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn quận Hoàng Mai 12/01/2017 Trần Quý Thái
01/CT-UBND Về việc tổ chức phục vụ Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn quận Hoàng Mai 10/01/2017 Nguyễn Quang Hiếu
12/KH-UBND Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của quận Hoàng Mai năm 2017 10/01/2017 Nguyễn Quang Hiếu
11/KH-UBND Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2017 10/01/2017 Nguyễn Quang Hiếu