Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
6514/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Trần Thị Việt 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6515/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Phùng Đăng Bính 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6516/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Canh 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6517/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Đông 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6518/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Hữu Vẻ 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6519/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Dần 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6529/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Hương (đã chết) - Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Thìn, Nguyễn Thị Tốn, Nguyễn Thị Mão, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Ngần, Nguyễn Thị Tân, Nguyễn Thị Thủy 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6528/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Ba (đã chết) - Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Văn Hợi, Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Nguyễn Văn Mốc 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6527/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Bùi Văn Trực (đã chết) - Nguyễn Thị Cương, Bùi Văn Tuất, Bùi Văn Mùi, Bùi Thị Huệ, Bùi Thị Hợi, Bùi Thị Đông, Bùi Thị Thu, Bùi Thị Hồng 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6526/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Thi (Hạnh) (đã chết) - Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Xuân thành, Nguyễn Minh Thắng, Nguyễn Thúy Hằng 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6525/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Vũ Hồng Mạnh (đã chết) - Nguyễn Thị Hương 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6524/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Xuân Trường (Hảo) (đã chết) - Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Thị chung, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Xuân Hữu, Nguyễn Văn Sơn 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6523/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Tạo (đã chết) - Nguyễn Thị Tám 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6522/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Gia Lượng 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6521/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Phùng Văn Quyết 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6520/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt khu Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Tạ 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
335/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất về việc thu hồi đất đối với 05 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án xây dựng phòng khám đa khoa Lĩnh Nam thuộc phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TPHN 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
334/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam theo quy hoạch tại phường Mai Động 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
333/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường từ phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ khu đô thị Đồng Tàu đến đường Tam Trinh) thuộc phường Thịnh Liệt 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng
6554/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường THCS Hoàng Liệt (ô F6/TH1) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Thủy 02/12/2020 Đỗ Thanh Tùng