Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
7266/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao Tiểu học Yên Sở (ô D3/TH2) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Kim Nhung 03/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
7265/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án trường chất lượng cao Tiểu học Yên Sở (ô D3/TH2) phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Lê Văn Ất 03/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
3075/UBND-LĐTBXH V/v tăng cường công tác chấp hành pháp luật lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 28/11/2019 Trần Quý Thái
7110/QĐ-UBND V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Đỗ Phú Đức 26/11/2019 Nguyễn Kiều Oanh
7109/QĐ-UBND V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Hoàng Thị Chín 26/11/2019 Nguyễn Kiều Oanh
7108/QĐ-UBND V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Đỗ Thị Phương 26/11/2019 Nguyễn Kiều Oanh
7107/QĐ-UBND V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Đỗ Phú Son 26/11/2019 Nguyễn Kiều Oanh
7106/QĐ-UBND V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Đỗ Phú Son 26/11/2019 Nguyễn Kiều Oanh
310/KH-UBND V/v thu hồi đất đối với 02 trường hợp là hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án xây dựng đường Nguyễn Tam Trinh (Tam Trinh) thuộc phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Nguyễn Văn Thanh, Ngô Thị Khuê 26/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
2959/UBND-LĐTB&XH V/v xử lý triệt để các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm tại khu vực đường Tam Trinh 21/11/2019 Trần Quý Thái
7039/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân-Cầu Giẽ theo hình thức BOT (giai đoạn 2) trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Công ty TNHH MTV xây dựng 99 - Binh đoàn 12 Bộ Quốc phòng) 21/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
520/KH-PGD&ĐT Triển khai công tác phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng trường học an toàn trong các trường Tiểu học năm học 2019-2020 20/11/2019 Tạ Thị Thanh Tâm
6959/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Cử 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6958/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Tốn 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6957/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Phúc 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6956/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Phùng Đình Chuộng 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6955/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Xuân Trường (đã chết) - Nguyễn Xuân Anh 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6954/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Trụ 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6953/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Đỗ Đình Cương (đã chết) - Đỗ Tôn Kiên 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6952/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Trần Thị Bích Hằng 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng