Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1004/QĐ-UBND V/v Giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình ông Nguyễn Như Nhật tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm phường Hoàng Liệt quận Hoàng Mai 09/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
1003/QĐ-UBND V/v Giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Cộng tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm phường Hoàng Liệt quận Hoàng Mai 09/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
1002/QĐ-UBND V/v Giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình ông Ngô Văn Thân tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm phường Hoàng Liệt quận Hoàng Mai 09/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
1001/QĐ-UBND V/v Giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình ông Nguyễn Như Châu tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm phường Hoàng Liệt quận Hoàng Mai 09/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
1000/QĐ-UBND V/v Giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Ninh tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm phường Hoàng Liệt quận Hoàng Mai 09/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
998/QĐ-UBND V/v giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Xâm tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 09/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
997/QĐ-UBND V/v giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mỳ tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 09/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
996/QĐ-UBND V/v giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Linh tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 09/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
995/QĐ-UBND V/v giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình ông Lê Trung Tươi tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 09/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
994/QĐ-UBND V/v giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mão tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 09/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
993/QĐ-UBND V/v giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Ngô Thị Nở tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 09/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
992/QĐ-UBND V/v giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Ngô Thị Xuyến tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 09/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
458/UBND-TP V/v tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn Quận 09/03/2020 Trần Quý Thái
989/QĐ-UBND V/v giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tiến tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 06/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
988/QĐ-UBND V/v giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình ông Lưu Bách Phong tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 06/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
987/QĐ-UBND V/v giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Ý tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 06/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
986/QĐ-UBND V/v giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Chi tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 06/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
985/QĐ-UBND V/v giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Sinh tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 06/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
984/QĐ-UBND V/v giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Giới tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 06/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh
983/QĐ-UBND V/v giao 60m2 đất dịch vụ cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Phượng tại khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 06/03/2020 Nguyễn Kiều Oanh