Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
6955/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Xuân Trường (đã chết) - Nguyễn Xuân Anh 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6954/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Trụ 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6953/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Đỗ Đình Cương (đã chết) - Đỗ Tôn Kiên 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6952/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Trần Thị Bích Hằng 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6951/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Phùng Thị Sáng 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6950/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Chiến (Tuệ) 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6949/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Phùng Thị Tý (đã chết) - Nguyễn Đổng Hiền 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6948/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Hoàng Thị Hải (đã chết) - Nguyễn Mạnh Cường 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6969/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Bảo (đã chết) - Nguyễn Thanh Hà 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6968/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Mơ (đã chết) - Phùng Văn Lợi 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6967/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Phùng Đình Lợi 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6966/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Phùng Thị Bùi (đã chết) - Đỗ Tôn Kiên 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6965/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Đỗ Văn Sinh (đã chết) - Đỗ Văn Nam 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6964/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Vũ Văn Hạnh (Lai) 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6963/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Vọng (đã chết) - Phùng Văn Hiền 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6962/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Tuyến 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6961/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Xuân Vinh 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6960/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Biểu 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6974/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Chiểu (đã chết) - Nguyễn Văn Đức 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng
6973/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường Tiểu học Hoàng Liệt (ô F6/TH2) phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Thuý (đã chết) - Nguyễn Thị Lâm 20/11/2019 Đỗ Thanh Tùng