Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
01/2018/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế quận Hoàng Mai 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
355/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Trần Phú) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
353/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Tương Mai) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
352/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Vĩnh Hưng) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
351/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Thịnh Liệt) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
350/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Tân Mai) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
349/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Hoàng Văn Thụ) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
348/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Định Công) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
347/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Mai Động) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
346/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Yên Sở) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
345/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Hoàng Liệt) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
344/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Thanh Trì) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
342/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Đại Kim) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
343/QĐ-CTUBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (phường Lĩnh Nam) 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
01/CT-UBND V/v tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn quận Hoàng Mai 18/01/2018 Nguyễn Quang Hiếu
296/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm 12/01/2018 Trần Quý Thái
19/PGD&ĐT V/v hướng dẫn cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 11/01/2018 Phạm Đàm Thục Hạnh
08/KH-UBND Duy trì phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2018 11/01/2018 Trần Quý Thái
15/PGD&ĐT V/v đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh 09/01/2018 Phạm Đàm Thục Hạnh
40/QĐ-UBND V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thửa đất số (100-1)-2, tờ bản đồ 25, diện tích 72m2 thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 08/01/2018 Nguyễn Kiều Oanh