Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
8874/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính Quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Lê Văn Canh 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8873/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính Quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Văn Thuận (Phấn) 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8872/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính Quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Cạy 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8871/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính Quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Lê Thị Tấm (Cách) 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8870/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính Quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Ngọ (Nhóm) 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8869/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính Quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Đỗ Văn Nghĩa 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8868/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính Quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Hạnh 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8867/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính Quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Hải Yến (Ngọc) 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8866/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính Quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Tám (con gái) 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8865/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính Quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Nguyệt (Bình) 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8388/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính Quận đến đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai - Trần Văn Hùng 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8848/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1) phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - Vũ Thị Huyền 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8847/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1) phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - Nguyễn Thị Nhung 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8846/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1) phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - Ngô Trường Sơn 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8845/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1) phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - Vũ Khắc Mẫn 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8844/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1) phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - Trần Thị Việt 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8843/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1) phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - Lê Thị Thanh Thủy 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8842/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1) phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - Vũ Trọng Ý và Trịnh Thị Bình 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8841/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1) phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - Nguyễn Thị Chuốt 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng
8840/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1) phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - Bùi Thị Dung 31/12/2019 Đỗ Thanh Tùng